Gemeente Dordrecht

Belhuis voor zes maanden gesloten

Het bedrijf Belhuis Systeem aan de Nieuwe Hilstraat is op last van de burgemeester voor een periode van zes maanden gesloten. De periode is nodig om de openbare orde in de omgeving van het Belhuis te herstellen.

De politie constateerde op woensdag 6 oktober dat de openbare orde ernstig werd verstoord, doordat de exploitant in strijd met de opiumwet heeft gehandeld. In de belwinkel werden drugs verhandeld.

De exploitant heeft zijn zienswijze tegen de voorgenomen maatregel bekend gemaakt, maar de burgemeester zag daarin geen aanleiding om van het voornemen tot sluiting af te zien. Het algemeen belang weegt in deze zwaarder dan het individueel belang van de exploitant. Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke speerpunten voor het college.

De sluiting is op vrijdag 8 oktober in werking getreden. Op vrijdag 8 april 2011 mag de winkel vanaf 18.00 uur weer open. De exploitant kan binnen zes weken een gemotiveerd de bezwaarschrift tegen de beschikking indienen.

Datum 11 oktober 2010
Redactie F.C. Langschmidt
SBC/ Kabinet burgemeester
Gemeente Dordrecht