Wereld Natuur Fonds Nederland

PERSBERICHT

11 oktober 2010

WNF: 'Dit is winst in de strijd tegen ontbossing'

Europa stemt in met wet die import van illegaal hout verbiedt

De handel in illegaal hout is voortaan strafbaar in de Europese Unie. Dat is het gevolg van een wet die vandaag werd aangenomen die de import van illegaal gekapt hout voortaan strafbaar stelt. Bij het Wereld Natuur Fonds (WNF) is opgelucht gereageerd, want Europa kan met sterke wetgeving echt een bijdrage leveren aan het tot staan brengen van de wereldwijde ontbossing door illegale houtkap.

Volgens de wet moet ieder bedrijf dat hout van buiten de Europese Unie importeert, aantonen dat dit product een legale oorsprong heeft. En ook binnen de EU moeten bedrijven registreren hoe ze aan hun hout komen. ,,Alleen als ieder bedrijf de herkomst van al zijn hout in kaart brengt, minimaliseren we het risico dat illegaal hout alsnog via sluipwegen de Europese Unie binnen komt,'' benadrukt Jaap van der Waarde, hoofd van het bossenprogramma bij WNF, de noodzaak van een waterdicht systeem.

De wet bepaalt bovendien dat iedere lidstaat onrechtmatigheden moet opsporen en overtreders van de wet moet straffen.

Europese markt voor hout

Het WNF is blij dat de wet die de handel in illegaal hout verbiedt, na tien jaar campagne voeren, eindelijk is aangenomen. De Europese markt voor hout is een van de grootste ter wereld. Onderzoek van het WNF toonde in 2008 aan dat ruim eenvijfde van het hout dat de EU binnenkomt, illegaal is gekapt. Dit gaat ten koste van waardevolle bossen en het leefgebied van dieren en planten. Daarnaast lopen de landen waar het hout illegaal wordt gekapt, grote sommen belastinggeld mis. Daarnaast gaat illegale houtkap vaak hand in hand met georganiseerde misdaad, het witwassen van geld en in sommige gevallen zelfs burgeroorlogen. Tot slot staat de handel in illegaal hout een eerlijke concurrentie in de houtbranche in de weg.

Strenge wetgeving

De noodzaak voor strenge Europese wetgeving tegen de handel in illegaal hout, wordt bovendien ingegeven door de stijgende vraag naar hout en producten gemaakt van hout. De Verenigde Naties becijferde onlangs dat de Europese vraag naar papier in 2030 met ongeveer 80 procent is gestegen ten opzichte van het huidige niveau. De Verenigde Staten namen in mei 2008al wetgeving aan die de handel in illegaal hout aanpakt. De Nederlandse regering heeft zich in Europa altijd hard gemaakt voor een Europese wet tegen de handel in illegaal gekapt hout.

Noodzaak is nu dat deze wet snel wordt geïmplementeerd en dat bedrijven hun verplichtingen nakomen. Het WNF doet daarvoor een beroep op de Nederlandse en Europese overheid. Die moeten de wet nader uitwerken. Het WNF benadrukt nogmaals de noodzaak voor een krachtige invulling daarvan. Onderdeel zouden bijvoorbeeld minimumboetes en sancties op Europees niveau moeten zijn. Anders bestaat het risico dat houtbedrijven uitwijken naar landen die lage boetes hanteren.


---