Ingezonden persbericht


Persbericht

Landelijk unieke krachtenbundeling:

Zestien samenwerkende bedrijven voor Sociale Innovatie onder één dak

In Deventer is onder de noemer 'Centrum voor Menskracht' het allereerste regionaal centrum voor sociale innovatie van Nederland geopend. Zestien ondernemingen onder één dak passen op een vernieuwende en samenwerkingsgerichte wijze sociale innovatie praktisch toe binnen hun regio. Het initiatief in Deventer zal naar verwachting de springplank vormen voor een landelijk op te zetten succesformule.

In de 21-ste eeuw is sociale innovatie onontkoombaar geworden voor met name bedrijven en organisaties tot honderd medewerkers. Sociale innovatie is 'het nieuwe werken', het investeren in vernieuwingen op gebied van organisatie en arbeid, waarbij het draait om de inzet van menskracht binnen bedrijven. Rondom de uitgangspunten resultaatverantwoordelijkheid, vertrouwen en talentontwikkeling kan elke organisatie geoptimaliseerd worden; de mensen maken het bedrijf.

Sociale innovatie levert in meerdere opzichten rendement op. Medewerkers functioneren optimaler, wat zijn weerslag heeft op de omzet en klanttevredenheid. Het verlaagt het ziekteverzuim en biedt meer betrokkenheid en arbeidsvreugde. In economisch zware tijden hebben bedrijven die investeren in sociale innovatie een betere kans om hun concurrentiepositie te versterken, terwijl het de werkgever een onderscheidend imago biedt.

Onze ervarings- en kennisorganisatie wil op een praktische manier aantoonbaar rendement creëren voor bedrijf, organisatie, mens en maatschappij. Centraal daarin staat de abonnementsvorm van het Centrum, waarbij bedrijven tegen gunstige voorwaarden een all-in arrangement kunnen inkopen. Hiervoor staat onder de vlag van het Centrum voor Menskracht een 'pool' garant van zestien zorgvuldig geselecteerde samenwerkende ondernemingen. Door hun uiteenlopende expertise op het gebied van mens en werk kan elk bedrijf optimaal worden geholpen.

De zestien bedrijven in het Centrum voor Menskracht zijn gevestigd in een prachtig rijksmonument in de Deventer binnenstad, nabij het NS station. Het Centrum organiseert diverse activiteiten, evenementen en rondetafelgesprekken om bedrijven en organisaties te ondersteunen bij verandering. Ook verhuren zij gespreksruimten, flexplekken en indoor/outdoor trainingslocaties. In het Centrum zijn thans nog een paar bedrijfsunits te huur voor ondernemers die in het concept passen.

De officiële opening is begin 2011 middels een congres van landelijke uitstraling. Deze zal in het teken staan van sociale innovatie aan de hand van succesverhalen, activiteiten en toonaangevende sprekers. Omdat we ervan overtuigd zijn dat 2011 het jaar wordt van het MKB: de Menskrachtbedrijven.
Ingezonden persbericht