Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Amsterdam, 11 oktober 2010

Ondernemers betrekken bij herstructurering bedrijventerreinen

De SER Noord-Holland(1) maakt zich zorgen over de toekomst van de bedrijventerreinen in Noord-Holland. Ondernemers moeten meer betrokken worden in de toekomstige plannen van de terreinen, aldus een advies van de Raad. Door informatieborden te plaatsen bij de terreinen zou zichtbaar moeten worden gemaakt, hoeveel mensen er werken, de totale omzet die gemaakt wordt en daarmee het belang van het terrein voor de economie.

Herstructurering van de bedrijventerreinen is de komende jaren een belangrijk speerpunt. Echter de middelen hiervoor zijn erg beperkt. Door inzichtelijk te maken wat het rendement van de herstructureringsplannen is - in ruimte, geld en duurzaamheid - kan een evenwichtigere keuze worden gemaakt. Veelal hebben ambtenaren en politici geen idee wat er gebeurt achter de bedrijfsgevels en leeft herstructurering slechts in de gedachten van de overheid. Het maken van zogenaamde Economische Effectrapportages zoals reeds in Zuid-Holland wordt gedaan, zou meer begrip en zelfs tot andere conclusies kunnen leiden aangaande herstructurering. Het betrekken van de ondernemers vanaf het eerste moment bij het maken van dergelijke plannen is essentieel. Draagvlak en medezeggenschap zijn noodzakelijk aldus de SER. Zonder medewerking van de ondernemers geen herstructurering luidt de eindconclusie.