Ingezonden persbericht


"Mbo stagiairs zeer succesvol als motor van de Studentenraad"

Dit is een van de belangrijkste bevindingen van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) na het eerste jaar van de JOB Academy. Dit, samen met verdere conclusies plus een advies aan ROC's, is opgenomen in het evaluatierapport van de JOB Academy. Dit rapport wordt op het JOB Academy studentencongres op 14 oktober aanstaande in de Rode Hoed in Amsterdam gepresenteerd.

De JOB Academy is een leerbedrijf van JOB. In samenwerking met ROC's worden mbo stagiairs opgeleid om ondersteuning te geven bij het oprichten en faciliteren van studentenraden. Het project is in september 2009 van start gegaan en sindsdien zijn op zeven ROC's studentenraden opgericht en hebben 25 mbo studenten stage gelopen.

Het JOB Academy studentencongres is de feestelijke afsluiting van het eerste jaar van de JOB Academy. Er zijn workshops voor mbo studenten, de bevindingen van de JOB Academy worden gepresenteerd en er is een debat tussen studenten en schooldirecties over onderwijskwaliteit en studenteninspraak.

Met het inwerking treden van de wet medezeggenschap op scholen (WMS), waarin staat dat elk ROC per 1 maart 2011 een studentenraad moet hebben, lijkt het erop dat ROC's deze handreikingen goed kunnen gebruiken. JOB verwacht dan ook dat deze dag veel studenten en medewerkers zal inspireren om zich succesvol in te blijven zetten voor studenteninspraak en beter onderwijs.

Noot voor redactie,