Gemeente Barendrecht

Vanaf maandag 25 oktober:

Wegwerkzaamheden rotonde Kilweg en Carnisser Baan

BARENDRECHT (maandag 11 oktober 2010) - De 'Groen' rotonde Kilweg en de Carnisser Baan tot aan de Groningseweg worden vanaf maandag 25 oktober onderworpen aan een grootschalige reconstructie. Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden is het vernieuwen van het wegdekoppervlak met geluidsreducerend asfalt. Deze deklaag vermindert het geluidsniveau van het verkeer aanzienlijk. Hierdoor ondervinden omwonenden en nabij gelegen bedrijven na afloop nog minder last van verkeersgeluid.

Het huidige wegdek voldoet niet meer aan de gestelde eisen. Nu het grootste deel van het bouwverkeer uit de wijk verdwenen is, is het moment voor groot onderhoud aangebroken. De wegwerkzaamheden vinden gefaseerd plaats. Als alles volgens plan verloopt en er geen vroege winter optreedt, zijn de werkzaamheden eind januari afgerond.

Minder verkeersgeluid en betere doorstroming

In de eerste weken wordt, bij de aansluiting van de Portlandse Baan op rotonde Kilweg, de fietsoversteek verlegd. Uiteindelijk leidt de totale reconstructie tot een verbetering van de doorstroming en veiligheid van zowel het fiets- als het autoverkeer en minder verkeersgeluid.

Verkeershinder

De 'Groen' rotonde Kilweg en de Carnisser Baan vormen samen de hoofdontsluiting voor woningen en bedrijven in Carnisselande. De werkzaamheden aan deze belangrijke rotonde en weg hebben dan ook gevolgen voor het inkomend en uitgaand verkeer en het openbaar vervoer. De gemeente probeert de overlast voor inwoners en bezoekers en toeleveranciers van bedrijven natuurlijk zoveel mogelijk te beperken. Zo kan het inkomende autoverkeer vanaf de A29 en de Kilweg altijd via de 'Groen' rotonde en de Carnisser Baan doorgang vinden naar de wijken en bedrijventerreinen. Weggebruikers die weer richting de A29 willen, worden omgeleid via dezelfde Carnisser Baan, Smitshoekse Baan en de Portlandse Baan. Tijdens de werkzaamheden zijn de rotondes bij de Rostock, Gdansk en Groningseweg altijd bereikbaar. De nood- en hulpdiensten zijn uiteraard op de hoogte gebracht van de afsluitingen en omleidingen.

Actuele informatie

Actueel > Werken aan de weg > Carnisser Baan.
Gemeente Barendrecht