Simac Techniek NV

4 oktober 2010 | Waardering van Simac-klanten stijgt

Onafhankelijk onderzoeksbureau Giarte presenteert deze week de resultaten van haar jaarlijkse onderzoek van de outsourcingsmarkt. Voor Simac een belangrijk moment vanwege haar focus op deze markt. We zijn verheugd om te constateren dat de algemene waardering van onze klanten met 6% is gestegen.

Aanbevelen

Elk jaar brengt onafhankelijk onderzoeksbureau Giarte de outsourcingsmarkt in kaart. Daarvoor interviewen ze een groot aantal organisaties die een (deel van) hun ICT hebben uitbesteed. Ook de klanten van Simac zijn hierin meegenomen. Een van de belangrijkste cijfers uit het onderzoek is de Outsouring Recommendation Index (ORI). Oftewel de mate waarin klanten hun ICT-partner aanbevelen aan anderen. Onze ORI is gestegen van 76% naar 82% en dat is een resultaat waar we trots op zijn!

Outsourcingsmarkt

Giarte deelt de outsourcingsmarkt op in drie gebieden: Infrastructure Management, Enduser Management en Application Management. Op elk van deze gebieden wordt de mate van tevredenheid gemeten. Voor ons zijn de relevante gebieden Infrastructure Management en Enduser Management. Bij de laatste konden we ook een stijging noteren, in dit geval 5%. Hiermee bezetten we op de markt de tweede plaats. Bij Infrastructure Management was de score stabiel, zowel qua score als positie op de ranglijst (4^e plaats).

Uiteraard zijn we verheugd over de door onze klanten gegeven scores. Maar compleet tevreden zijn we niet. We blijven hard werken aan de invulling van onze dienstverlening met als doel een nog hogere klanttevredenheid.

In het door Giarte verstuurde persbericht (zie bijlage) leest u meer over het onderzoek.