Ingezonden persbericht


Nieuwe ROOD-groep van start!

Op 5 oktober jl. is er tijdens een interactieve bijeenkomst over ROOD! - Jong in de SP besloten om in Tilburg met een nieuwe ROOD-groep te starten. Op woensdag 27 oktober zal de eerste bijeenkomst van deze nieuwe groep zijn in café Burgemeester Janssen om 19.30 uur. ROOD-leden en jongeren die belangstelling hebben om met de SP actie te voeren voor zaken die jongeren in Tilburg belangrijk vinden, kunnen zich melden bij ROOD-coördinator Henri Mandemaker via e-mail henrimandemaker@raadtilburg.nl.

Voor de avond waren alle ROOD-leden van de afdeling Tilburg en Goirle uitgenodigd en jongeren die vorig jaar tijdens de MBO-acties van de SP interesse hadden getoond. Stijn van den Brekel van ROOD Goirle: "Ik doe graag mee aan de acties van de nieuwe ROOD-groep in Tilburg. Dan kunnen zij mij ondersteunen bij de acties van ROOD in Goirle." In tegenstelling tot andere politieke partijen, maakt ROOD integraal deel uit van de SP. ROOD heeft dan ook dezelfde doelstellingen, alleen richt ROOD zich specifiek op jongeren tot 28 jaar. Niet alleen waren het bestuur en de fractie van de afdeling op deze inspirerende avond vertegenwoordigd, ook was Lieke Smits van het landelijke ROOD-bestuur helemaal overgekomen uit Delft om een informatief, maar ook een zeker zo enthousiasmerend verhaal te houden, gelardeerd met tot de verbeelding sprekende video's.

Lieke Smits: "De groep hoeft niet groot te zijn om succesvol te zijn. In Zutphen is een actie voor betere voorzieningen bij een Skatebaan, zoals bankjes en prullenbakken ook begonnen met 1 ROOD-lid die ervan baalde dat ze niet normaal konden zitten en niet normaal hun afval kwijt konden. Gaandeweg heeft hij meer en meer jongeren mee weten te krijgen en hebben ze uiteindelijk de gemeenteraad zo ver gekregen dat de voorzieningen er nu komen!". Bij navraag bleek dit in meer steden te spelen en nu wordt ook daar actie gevoerd. Belangrijk is, aldus Lieke, dat de acties doelgericht zijn en dat ze betrekking hebben op datgene wat jongeren écht belangrijk vinden. Wat alleen dan zul je jongeren meekrijgen en ook medestanders vinden. Hiervoor moet je dan wel onderzoek doen.

De nieuwe ROOD-groep zal dan ook beginnen op scholen met het verzamelen van handtekeningen voor het behouden van de studiefinanciering. Want jongeren zijn erover eens: Handen af van de STUFI. Door het hele land zijn al meer dan 22.000 handtekeningen verzameld. Hierbij kan de groep dan tegelijkertijd met jongeren in gesprek gaan over wat er bij hen speelt. Naar aanleiding hiervan zal ROOD dan nieuwe prikacties gaan voeren en proberen hier meer en meer jongeren bij te betrekken. Voordeel daarbij is dat ROOD een tikje brutaler mag zijn dan de rest van de SP!