Gemeente Harenkarspel


Agenda commissie Bezwaar- en beroepschriften

Hoorzitting 11 oktober 2010
Bezwaar d.d. 15 juli 2010 dat J.A. Dekker, namens Bouwend Waarland gevestigd in Waarland, heeft gemaakt tegen het besluit d.d. 18 mei 2010, waarbij de gemeenteraad op grond van artikel 3.9 van de Wet ruimtelijke ordening naar aanleiding van het verzoek d.d. 16 maart 2010 afwijzend heeft besloten om een bestemmingsplan vast te stellen voor het verplaatsen van een agrarisch loonbedrijf uit de dorpskern van Waarland naar de Smeetsweg, alsmede de vestiging van een supermarkt aan de Veluweweg 44 en de ontwikkeling van de woningbouwlocatie Waarland-Zuidoost. Behandeling 15.00 uur (423)

Bezwaar d.d. 22 augustus 2010 dat J.C. Admiraal e.a., woonachtig in Warmenhuizen, heeft gemaakt tegen het besluit d.d. 12 augustus 2010, waarbij burgemeester en wethouders op grond van artikel 2 lid 1 van de Bomenverordening Harenkarspel 2009 naar aanleiding van reconstructie aan de Ventweg aan de gemeente Harenkarspel vergunning hebben verleend voor het kappen van 19 platanen aan de Sportlaan in Warmenhuizen. Behandeling 15.30 uur (425)Gemeente Harenkarspel
Gemeentehuis :
Oostwal 2,
1747 EZ Tuitjenhorn
Postbus 10,
1749 ZG Warmenhuizen
Telefoon 0226-396600