Gemeente 's-Hertogenbosch

11-10-2010

Orgaandonatie van levensbelang

Campagnebeeld Donorregistratie Er is een groot tekort aan organen. Hierdoor overlijden er jaarlijks tientallen patiënten die te lang op een donororgaan moeten wachten. Donorregistratie is daarom van levensbelang.

Keuze vastleggen
Op dit moment hebben ongeveer 7 miljoen Nederlanders boven de 18 jaar hun keuze nog niet vastgelegd in het Donorregister. Terwijl uit onderzoek blijkt dat 35% van deze mensen positief staat tegenover donatie van de eigen organen na overlijden. Wanneer iemand zijn of haar keuze over donatie niet heeft vastgelegd, dan wordt de nabestaanden om toestemming gevraagd. Een moeilijke beslissing die zij op een zeer emotioneel moment moeten nemen.

Levens redden
Dat blijkt ook uit de cijfers. In 2009 weigerde 68% van de nabestaanden de organen en weefsels van hun dierbare af te staan voor transplantatie. Daarom is het van groot belang dat donorregistratie bespreekbaar wordt gemaakt. Want als meer mensen zich als donor registreren, kunnen meer levens worden gered.

Onze gemeente ondersteunt initiatieven om het aantal donorregistraties te verhogen en stelt donorformulieren beschikbaar bij de afdeling Burgerzaken.