Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 4. Archief 2010
5. Juli

Ministerie van VROM

Werkconferentie nieuwe aanpak geluidhinder

30-07-2010

Samen zoeken naar een nieuwe aanpak van geluidhinder. Dat is het onderwerp van de werkconferentie op woensdag 13 oktober in Utrecht die in opdracht van het ministerie van VROM gehouden wordt.

De bestaande aanpak van geluidhinder is gebaseerd op wetgeving. De Wet geluidshinder kent een stelsel van normen. Op basis van deze normen zijn grenswaarden voor de geluidsbelasting van bijvoorbeeld woningen opgesteld.

Omgevingsanalyse

Maar geluidhinder is meer dan decibellen meten alleen. Bij geluidbeleving spelen ook andere factoren een rol. Deze factoren kunnen met behulp van een zogenoemde omgevingsanalyse in kaart gebracht worden.

Met behulp van een omgevingsanalyse ontstaat het zicht op een andere mogelijke werkwijze rond geluidsproblemen. Maar wat betekent dit voor de overheden en voor de geluidsadviseurs? Wat zijn de voor- en nadelen ?

Op de werkconferentie komen deze en andere vragen uitgebreid aan bod. Uiteraard geldt dit ook voor vernieuwende ideeën over de aanpak van geluidhinder.

Belangstellenden kunnen zich gratis inschrijven via het adviesbureau Royal Haskoning.

Datum: woensdag 13 oktober
Tijd: 09.30 - 16.00 uur
Plaats: Utrecht
Locatie: op 7 minuten loopafstand Centraal Station Utrecht Kosten: geen
Aanmelden: formulier

Meer informatie: www.royalhaskoning.com/Geluidbeleving