conference on 'Trust in government: Build - Maintain - Improve' 06/10/2010 10:28

VNG

Invitation for the Press
Persuitnodiging

CONFERENCE ON "TRUST IN GOVERNMENT: BUILD - MAINTAIN - IMPROVE"

The Council of European Municipalities and Regions (CEMR) is pleased to welcome you to the conference on "Trust in Government: Build - Maintain - Improve" organised in collaboration with the Association of Netherlands Municipalities (VNG).

Date & time: 13 October 2010, 9:00 - 17:30.
Venue: VNG, Nassaulaan 12, 2514 JS, The Hague, The Netherlands. Languages: English, French.
Program: http://sites.google.com/site/trustingovernment/.

The following persons will be speaking at the conference:

Ralph Pans, Director General, VNG
Anders Knape, Vice-President, CEMR
Robert Manchin, CEO and President, GALLUP Europe
Paul Schnabel, Director, Netherlands Institute for Social Research Daniel Popescu, Director, Centre of Expertise for Local Government Reform, Council of Europe Peter Gorm Hansen, Managing Director, Local Government Denmark

The main question to be addressed at the occasion of this conference will be: How can local and regional politicians in Europe build, maintain and improve the trust their citizens have in their government? Through this event, CEMR and VNG hope to provide participants, and especially local and regional elected representatives, with a platform for international comparative learning on trends in terms of the confidence and trust citizens have for public administration, democratic institutions and processes. The conference also constitutes CEMR and VNG's contribution to the European Local Democracy Week (ELDW), an annual European event where international, national and local activities are organised between 11 and 17 October in all member states of the Council of Europe. ELDW is notably a tribute to the European Charter of Local Self-Government which was opened for signature on 15 October 1985 - this year's edition thus marking the Charter's 25th anniversary. Representatives of the press are welcome to attend the Conference. Please register via CEMR's Secretariat.Press Officer (Email: emilie.melvin@ccre-cemr.org; Tel: +32 (0)2 500 05 34).

Council of European Municipalities and Regions
Emilie Melvin
Press Officer
Square de Mee(uu)s 1
B-1000 Brussels
Tel. + 32 2 500 05 34
Email : emilie.melvin@ccre-cemr.org
Conferentie Trust in Government: Build - Maintain - Improve

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Council of European Municipalities and Regions (CEMR), de koepelorganisatie van verenigingen van gemeenten in Europa, willen u van harte uitnodigen voor de internationale conferentie Trust in Government: Build - Maintain - Improve.

Datum: 13 October 2010
Plaats: VNG, Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag
Tijd: 9.00 - 17.30
Programma: http://sites.google.com/site/trustingovernment/.

Sprekers tijdens het plenaire gedeelte:
Ralph Pans, Voorzitter directieraad, VNG
Anders Knape, Vice-President, CEMR
Robert Manchin, CEO and President, GALLUP Europe
Paul Schnabel, Director, Netherlands Institute for Social Research Daniel Popescu, Director, Centre of Expertise for Local Government Reform, Council of Europe Peter Gorm Hansen, Managing Director, Local Government Denmark

De conferentie richt zich op het actuele thema van het vertrouwen dat burgers stellen in hun overheid. Net als in Nederland staan ook veel burgers in andere Europese landen zeer kritisch of zelfs sceptisch tegen over hun lokale, regionale en nationale gekozen vertegenwoordigers en overheidsinstellingen. Met dit evenement willen de VNG en CEMR lokale en regionale politici en bestuurders een platform bieden voor een kennisuitwisseling rond dit thema op Europees niveau.

De hoofdvraag van de conferentie is hoe lokale en regionale politici en bestuurders in Europa het vertrouwen van burgers in hun overheid kunnen opbouwen, handhaven en verbeteren.

Om deze vraag te beantwoorden zullen gerenommeerde sprekers uit binnen- en buitenland aanwezig zijn om hun visie geven. Onder deze sprekers zijn Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en Robert Manchin, directeur van Gallup. Gallup voert namens de Europese Commissie de Eurobarometer uit, waarmee de publieke opinie van Europese burgers rond verschillende thema's in kaart gebracht wordt.

U bent, als vertegenwoordiger van de pers van harte uitgenodigd (delen van) het seminar bij te wonen. Als u het seminar wilt bezoeken dient u zich aan te melden bij het secretariaat van de afdeling Communicatie van de VNG, 070 373 84 72 of via secr-comm@vng.nl.

Den Haag, 6 oktober 2010