Wageningen Universiteit en Researchcentrum water en meststoffen zónder verlies van opbrengst
of kwaliteit
Mime-Version: 1.0

Message-Id:

Persbericht 6 oktober 2010

Slim irrigeren bespaart water en meststoffen zónder verlies van opbrengst of kwaliteit

Sensoren en beslissingsondersteunende software kunnen wereldwijd telers van tuinbouwgewassen helpen om hun watergebruik tot 60% te verminderen en om tot 30% minder meststoffen te gebruiken, zónder dat dit ten koste gaat van opbrengst en kwaliteit. De teelt kan daardoor een stuk duurzamer worden. Dat blijkt uit de resultaten van het Europese project FLOW-AID dat door Wageningen UR Glastuinbouw is gecoördineerd. In dit project werkten onderzoekers en technische ontwikkelaars uit acht landen samen. De resultaten van het FLOW-AID onderzoek worden gepresenteerd tijdens een "breakfast meeting" op de Hortifair op 13 oktober in Amsterdam.

Water is een belangrijk tuinbouwthema. Beperking van het gebruik van water, is een belangrijk onderdeel van duurzaam produceren. In Nederland maakt daarnaast de regelgeving vanuit de overheid het verantwoord omgaan met water ook tot een kostenpost en in Zuid-Europa is goed water schaars. In de komende jaren krijgen alle telers in Europa te maken met de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Hierin zijn strikte eisen vastgelegd als het gaat om zuinig omgaan met water en meststoffen om het milieu te sparen. In het FLOW-AID project hebben tien partners uit acht landen in een EU-project samengewerkt aan de ontwikkeling van kennis en technologie die bijdragen aan nauwkeuriger irrigatie en aan het beperken van de uitspoeling van nutriënten. Wageningen UR Glastuinbouw heeft dit driejarige EU-project gecoördineerd en onlangs zijn de resultaten gepresenteerd in een brochure.

Samenwerken levert nieuwe technologie
Er zijn volop kansen om de opbrengst te verhogen door anders om te gaan met water. In het Flow-Aid project hebben onderzoekers van wetenschappelijke instituten en bedrijfsleven nieuwe watertechnologieën en -concepten ontwikkeld . Door geavanceerde sensoren in te zetten, gebruik te maken van innovatief datatransport en computermodellen, is het mogelijk efficiënter water te geven en minder messtoffen te gebruiken. Beslissingsondersteunende modellen helpen de teler hierbij. Ook zijn irrigatietechnieken ontwikkeld om nutriëntenrijk gezuiverd afvalwater in te kunnen zetten als gietwater voor de tuinbouw. Dit is vooral van belang voor gebieden waar water schaars is, zoals in Zuid-Europa. In case studies in Libanon, Jordanië, Turkije, Italië, Spanje en Nederland zijn de nieuwe technieken in de praktijk getoetst. Er zijn proeven gedaan met aubergine, tomaat, komkommer, ijsbergsla en heesters in pot. Uit het onderzoek blijkt dat het in de praktijk, afhankelijk van de lokale situatie, soms mogelijk is om tot wel 60% minder water en 30% minder meststoffen te gebruiken, zonder dat dit ten koste gaat van de opbrengst en de kwaliteit. Het FLOW-AID project is afgerond en de resultaten zijn gepresenteerd aan de Europese Commissie. De EU is geadviseerd om de introductie van de nieuwe technieken in de praktijk te stimuleren door het ondersteunen van demonstratie- en voorlichtingsprojecten waarin onderzoek, bedrijfsleven en de agro- en watersector participeren. Op die manier kunnen de resultaten van het onderzoek een maximale bijdrage leveren aan de duurzame productie van tuinbouwgewassen.


---------------------------

Noot voor redacties