Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa


Themaavond Dassen in Drenthe

Op woensdagavond 13 oktober a.s. organiseren het Nationaal Park en het Nationaal Landschap Drentsche Aa een thema-avond over de das. Het jaar 2010 is het jaar van de biodiversiteit. In het kader van diersoorten is de das populair. Het is een bijzondere verschijning en bovendien wordt de laatste jaren duidelijk dat het goed gaat met de das in Drenthe. Ook in het Drentsche Aa gebied wordt hij vaker waargenomen en zijn er inmiddels diverse burchten. Boswachter Pauline Arends van Staatsbosbeheer vertelt op boeiende wijze over de bijzondere leefwijze van dit zoogdier, de beschermingssuccessen en de toekomstverwachting.

De thema avond wordt gehouden in Pannenkoekenrestaurant De Strohoed, Schoonloërweg 19 te Elp en vangt aan om 20.00 uur. De avond is gratis toegankelijk en aanmelden is niet nodig.

Dassen zijn bijzondere zoogdieren. Zijn uiterlijk doet denken aan een kleine beer en zijn kleuren zijn zeer uitgesproken. Het is een behoorlijk sociaal dier en familiegetrouw. Dassen leefden al op aarde, ver voordat de mens ten tonele verscheen.

In heel Drenthe leven er rond de 500 dassen. Binnen het Nationaal Landschap liggen ongeveer 30 actieve dassenburchten. Dat is wel eens anders geweest: in 1960 was er nog maar 1 bewoonde burcht in Drenthe. Na eeuwen van vervolging leefde dit dier bijna niet meer in Nederland. Mede door het werk van stichting Das en Boom heeft de dassenpopulatie zich redelijk kunnen herstellen.

Datum: woensdagavond 13 oktober

Locatie: Pannenkoekenboerderij de Strohoed, Schoonloërweg 19 te Elp

Aanvang: 20.00 uur