Gemeente Soest

Gesprek over samenspel bestuur en samenleving

07 oktober 2010

Op woensdag 13 oktober om 21.00 uur is er in het gemeentehuis een bijeenkomst over het samenspel tussen het gemeentebestuur en de samenleving.

Daarbij staat de vraag centraal hoe je vorm geeft aan participatie, communicatie en wijkgericht werken. Inwoners zijn van harte welkom om aan dit gesprek deel te nemen.

In het raads- en collegeprogramma staat dat de overheid niet als enige verantwoordelijk is voor het zogenoemde `publieke domein'. Ook andere partijen als inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties willen en kunnen een bijdrage leveren.

En dat heeft onder andere gevolgen voor de manier waarop we als gemeente invulling geven aan participatie, communicatie en wijkgericht werken.

Over deze drie thema's vindt op 13 oktober een gesprek plaats met het college van B&W, de gemeenteraad en belangstellenden uit de samenleving.

Aan deze avond wordt een bijdrage geleverd door de heer Igno Pröpper. Hij heeft als onderzoeker en adviseur veel ervaring bij gemeenten en de Rijksoverheid als het gaat om de wisselwerking tussen overheid en allerlei betrokkenen.

Zijn deskundigheid wordt tijdens de avond ingezet om goed in beeld te krijgen waar we het over hebben en wat de wensen zijn op het gebied van participatie, communicatie en wijkgericht werken.

Deze bijeenkomst begint om 21.00 uur en is naar verwachting ongeveer 22.30 uur afgelopen.