Vrije Universiteit Amsterdam

Gedrag veranderen op het werk


* Startdatum: 13-10-2010


* Tijd: 15.45


* Locatie: Aula


* Titel: The core of the matter. Haalbaarheid en effectiviteit van gedragsgerichte dual system-interventies bij verandering in organisaties


* Spreker: B. Tiggelaar


* Promotor: prof.dr. P.A.E. van de Bunt


* Onderdeel: Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde


* Wetenschapsgebied: Economie


* Evenementtype: Promotie

Het nauwgezet uitvoeren van gedragsgerichte interventies door coaches, managers en medewerkers is verre van eenvoudig. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van managementtrainer en auteur Ben Tiggelaar.

Gedrag is de kern van de zaak stellen diverse managementonderzoekers. Verhandelingen over leiderschap, visie, strategie en verandering zijn misschien interessant, maar in het dagelijkse handelen van mensen komen deze zaken tot leven. Of niet. Vanuit deze gedachte deed Tiggelaar de afgelopen zeven jaar onderzoek naar gedragsverandering in organisaties.

In vier veldexperimenten in Nederlandse bedrijven keek hij wat de haalbaarheid en effectiviteit was van verschillende ingrepen. De interventies waren gebaseerd op dual system-theorie: een benadering van gedrag die veel aanhang kent binnen de psychologie. Deze theorie gaat uit van een spanning tussen bewust, gepland gedrag en onbewust, automatisch gedrag. Iets afspreken is een ding, het veranderen van gedrag is veel moeilijker. Zijn onderzoek laat zien dat het nauwgezet uitvoeren van gedragsgerichte interventies door coaches, managers en medewerkers verre van eenvoudig is. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer er sprake is van 'getrapte' verandering, waarbij een manager zijn gedrag moet veranderen, zodat medewerkers hun gedrag gaan veranderen, in de hoop dat klanten hun gedrag gaan veranderen.

Het ondersteunen van medewerkers bij zelfverandering, met name het versterken van eigen gedrag dat in het verleden al succesvol is gebleken, lijkt meer haalbaar en effectiever dan het van bovenaf of getrapt managen van gedragsverandering. Belangrijk daarbij is dat medewerkers zelf het doelgedrag kunnen kiezen; positieve ervaringen met dit doelgedrag hebben; kortetermijnvoordelen ervaren bij de toepassing ervan; het doelgedrag niet concurreert met andere belangrijke taken en dat het doelgedrag per individu mag verschillen.

Het volledige proefschrift is te downloaden via VU-dare
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam