Gemeente Haaren


Inloopavond gemeentelijk verkeer en vervoersplan

Straat voor het dorp Esch

De gemeente Haaren heeft het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (hierna GVVP) opgesteld.

Het GVVP beschrijft onze visie en een maatregelenpakket op het gebied van verkeer en vervoer voor de komende jaren. De afgelopen jaren hebben wij het plan opgesteld, onder andere in samenwerking met een klankbordgroep.

Inzage

Het college heeft nu besloten de eindrapportage vrij te geven voor inspraak. Het plan ligt voor u ter inzage in het gemeentehuis van 13 oktober tot en met 7 november 2010.

Inloopavond

Op donderdag 4 november vindt in het gemeentehuis van 19.00 tot 21.00 uur een inloopavond plaats over het GVVP. Tijdens deze avond kunt u vrij binnenlopen en is er de mogelijkheid een toelichting te krijgen op het plan. U bent van harte welkom!

Meer informatie?
Voor meer informatie over het GVVP kunt u contact opnemen met Roel Koenraad via tel. (0411) 62 72 82 of e-mail: r.koenraad@haaren.nl.