Gemeente Dantumadeel


Oproep aan rechthebbenden verwaarloosde grafmonumenten

Een aantal grafmonumenten op de algemene begraafplaats aan de Haadwei te Damwâld verkeert in slechte staat van onderhoud. Wij zoeken contact met de rechthebbenden. Omdat het adres van de rechthebbenden van deze graven of grafmonumenten niet bij de gemeente bekend is, roepen wij hen of hun erfgenamen op zich te melden. Dat kan bij de heren B. van der Schaaf (0511 - 42 62 64) en J. Hania (0511- 42 61 48) van de afdeling Boargersaken, Hynsteblom 4, 9104 BR Damwâld.

Voor zover het gaat om graven waarin langer dan 30 jaar geleden voor het laatst iemand is begraven, vervallen de rechten van de rechthebbende op het betreffende graf/de betreffende graven, indien wij voor 1 december 2010 geen reactie op dit bericht hebben ontvangen.

Het betreft de graven met grafnummers:
Grafnummers