Deelgemeente Charlois Rotterdam


Afdeling communicatie, Boerhaavestraat 11 Postbus 5410 3008 AK Rotterdam

Geslaagde Ondernemersweek Zuid 2010
De drie deelgemeenten op Zuid ­Feijenoord, IJsselmonde en Charlois kunnen terugkij ken op wederom een geslaag de Ondernemersweek Zuid. Tijdens deze vierde editie was er weer een boeiend program ma voor ondernemers van RotterdamZuid. De Ondernemersweek ging op maandag 4 oktober van start met "Tours op Zuid". Ruim veertig ondernemers bezochten diverse succesvolle projecten op Zuid, zoals ss Rotterdam, Zorgboulevard Zuid, Ahoy, New Orleans en het nieuwe Topsportcentrum. De tour werd afgesloten met een lunch in Ahoy. Veel ondernemers waren tijdens de tours onder de indruk van de kansen die de projecten hen te bieden hadden op economisch gebied. Op dinsdagavond 5 oktober was in het perscentrum van de Kuip de tweede activiteit: Samen Sterk, een bijeenkomst voor en door ondernemersverenigingen. Onder de ruim vijftig aanwezigen bevonden zich ondermeer bestuurders van verenigingen, ondernemers en ambtenaren. Onder leiding van Paul van Oord van de Kamer van Koophandel Rotterdam werd het publiek aangespoord te reageren op een aantal prikkelende stellingen. Een ding bleek aan het eind van de avond wel duidelijk. Dit werd mooi verwoord door Norbert Swaneveld, portefeuillehouder Economie van de deelgemeente

Taizé zoekt gastadressen
Ieder jaar organiseert de oecumenische broederge meenschap van Taizé een Europese jongerenontmoe ting. Dit jaar wordt deze bij eenkomst van 28 december tot en met 1 januari gehou den in Ahoy in Rotterdam. Verwacht wordt dat circa 20.000 jongeren uit heel Europa naar Rotterdam ko men om deel te nemen aan dit bijzondere evenement. Om hen te huisvesten zoe ken de gezamenlijke kerken van Zuidwijk, Pendrecht en Heijplaat gastadressen. De Europese Ontmoeting wordt sinds 32 jaar georganiseerd, telkens in een andere grote Europese stad. Doel is jongeren uit Oost- en West-Europa bij elkaar te brengen De bijeenkomst is in Rotterdam naar aanleiding van een gezamenlijke uitnodiging van het moderamen van de Protestante Kerk in Nederland en de Bisschoppenconferentie van de Rooms-katholieke Kerk in Nederland aan de broeders van Taizé. De ontmoeting vindt plaats in Ahoy en wordt mede mogelijk gemaakt door steun van de gemeente Rotterdam. Gastadressen Op dinsdag 28 december komen circa 20.000 jongeren naar Rotterdam. 's Avonds vanaf ca. 21.00 uur gaan zij naar de gastadressen (2 gasten per adres) om te slapen. Zij ontbijten op hun gastadres en vertrekken daarna om 8.00 uur naar de kerk in de wijk. Elke dag ziet het programma er ongeveer zo uit. Op 1 januari vertrekken de gasten weer. Vragen of aanmelden Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden als gastadres, dan kunt u contact opnemen met: Guus Ruijl: 06 ­ 24224253 of e-mail: ruijl@kabelfoon.nl Johan Bos: 06 ­ 40850787 of mail: joh3-16@hotmail.com Johanneke van der Plaats: 0650693162 of e-mail: johannekevanderplaats@gmail.com

Ruim zeventig ondernemende vrouwen van Rotterdam-Zuid bezochten op woensdagavond 6 oktober OBBA (foto: Jan de Groen)

IJsselmonde: "Alleen ga je snel, maar samen kom je verder." Ladies Night In een bomvol OBBA aan de Rijnhaven vond woensdagavond 6 oktober Ladies Night plaats, een avond voor ondernemende Rotterdamse vrouwen. Deze succesvolle avond stond in het teken van het thema `Zorgtaken en ondernemen'. De ruim zeventig aanwezige dames gingen aan de de hand van een zestal stellingen en onder het genot van exotische hapjes en drankjes onder leiding van een tafelvoorzitter met elkaar in gesprek. Donderdagochtend 7 oktober was de laatste openbare activiteit van de Ondernemersweek Zuid 2010, het Ondernemersontbijt met Mario Been. Hij werd geïn-

terviewd door Dirk Jan Stouten, sportverslaggever bij RTV Rijnmond. In een informele, gezellige ambiance genoten zo'n vijftig ondernemers onder het genot van een heerlijk ontbijt van een onderhoudend gesprek tussen de coach/trainer van Feyenoord en interviewer Stouten. 's Avonds was in het Albeda College aan de Rosestraat de laatste bijeenkomst van de Ondernemersweek Zuid 2010, het besloten Galadiner `Rotterdams Talent op Zuid werkt'. Doel van de avond was het in contact brengen van Rotterdamse topondernemers met talentvolle, hoog opgeleide Rotterdamse jongeren en het tot stand brengen van succesvolle matches op het gebied van werk.

Bosdunning Zuiderpark en omgeving Charloisse Lagedijk De Werf Charlois van Gemeentewerken vraagt deze week vergunning aan voor het kappen van bomen op diverse plaatsen in het Zuiderpark en de bospercelen bij de Charloisse Lagedijk. Dit betekent niet dat er grote stukken park verdwijnen; het gaat hier om het "uitdunnen" van stukken bosplantsoen, de zogenoemde bosdunning. Het klinkt tegenstrijdig, maar het van tijd tot tijd gericht kappen van bomen en bosplantsoen is noodzakelijk voor het gezond houden en de ontwikkeling van parken. Eens in de paar jaar voert Gemeentewerken daarom zulke bosdunningen uit. Maar waarom is dat? storm omwaait. Jonge bomen die jarenlang letterlijk in de schaduw hebben geleefd krijgen ineens een kans zich te ontwikkelen. In een park moet de natuur een handje worden geholpen. In het Zuiderpark en de bospercelen aan de Charloisse Lagedijk zijn de bomen destijds aangeplant. Daarbij ging het ­afhankelijk van de boomsoort- om zo'n 5.00010.000 boompjes van gelijke `leeftijd' per hectare. Om sneller een stabiel ecosysteem te ontwikkelen, waar bodem, beplanting en dierenleven met elkaar in evenwicht zijn, moeten daar van tijd tot tijd bomen tussenuit worden gehaald. Zo kunnen de overgebleven bomen en bodembeplanting beter groeien. Dit is ook belangrijk voor de variatie in een park. Door op sommige plekken meer bomen weg te halen dan op andere plekken, krijgen daar andere soorten planten de ruimte. Daardoor krijg je een gevarieerd leefmilieu voor zoogdieren, vogels en insecten.

Afgelopen zondag stroomden vele fietsliefhebbers naar het Zuiderpark voor een bijzonder evenement. Niet alleen kwamen zij uit Rotterdam en omstreken, maar ook onder meer uit Londen, Brussel, Parijs, Geneve en zelfs Vancouver voor de trickjam "Death or Glory". Het Sportplaza Zuiderpark stond die middag namelijk in het teken van het zogenoemde Fixed Gear Freestyle. Oftewel: spectaculaire tricks op fietsen zonder remmen, een tak van sport die vooral in steden als Londen en Parijs op dit moment zeer populair is. Op hun speciaal geprepareerde fietsen lieten de bezoekers hun beste tricks zien. En de skatespot op het Sportplaza is daar natuurlijk een prima plek voor! (foto: fotopersbureau Cor Vos)

Bos en park Een natuurlijk bos verjongt zich spontaan. In deze bossen krijgen jonge bomen de kans als er in het bestaande bos meer licht komt, bijvoorbeeld als een van de oude bomen afsterft of door

woensdag 13 oktober 2010

Afspraken met bewoners Dordtselaan
Naar aanleiding van vier ern stige incidenten in de om geving, nodigden de deel gemeenten Charlois en Feijenoord de bewoners van de Dordtselaan uit voor een bewonersavond. Op 5 okto ber kwamen zij bijeen in de raadszaal van Feijenoord. Om de veiligheid verder te verbe teren, zijn er belangrijke af spraken gemaakt. Uitbreiding preventief fouil leren Na het schietincident in de Oleanderstraat was het Oleanderplein al aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dit gebied is nu uitgebreid naar de Dordtselaan, het zogenaamde Siloplein (het plein bij de Maassilo en metrostation Maashaven), een deel van de Afrikaanderwijk en de Tarwewijk. Het betekent dat er extra toezicht is van politie en Stadstoezicht, er preventief gefouilleerd mag worden en er extra cameratoezicht komt. In het weekend van 9 oktober is deze extra inzet gestart. De opbrengst van de vrijdag was een tweetal messen en een verkoophoeveelheid cocaïne. Op zaterdag nam de politie vijf mesde nachtbus bij de Maassilo verplaatst. Ook is het metrostation Maashaven voortaan bemand vanaf 18.00 uur tot 01.00 uur 's nachts. In deze metrolijn en in tramlijn 2 wordt vaker gecontroleerd. Ook komt er meer verlichting bij het metrostation Maashaven. De Roteb gaat na het weekend extra schoonmaken rond de Maassilo. Goed overleg met bewoners en ondernemers Hoewel de aanwezigen ontevreden waren over de situatie op de Dordtselaan, waren er ook positieve geluiden te horen. Een aantal bewoners vindt de laan de afgelopen jaren wel opgeknapt. Iedereen was het erover eens dat voor een schone, veilige laan het nodig is dat alle partijen met elkaar samenwerken. Zowel afgelopen vrijdagavond als zaterdagavond fouilleerde de politie preventief op de Dordtselaan. (foto: Jan van der Ploeg) sen en een boksbeugel in beslag. De reacties van omstanders en bewoners op de fouilleeracties waren erg positief. Overlast Maassilo Een deel van de aanwezigen gaf aan overlast te ondervinden door bezoekers van de Maassilo, vooral in het weekend. Ed Goverde, voorzitter van Charlois, benadrukte dat de recente geweldsincidenten geen verband houden met de Maassilo. Wel gaf hij aan dat de samenwerkende partijen deze signalen uiterst serieus nemen. Hiertoe roept hij bewoners op om deel te nemen aan een Bewonersgroep Dordtselaan, zodat bewoners hun klachten melden. Verder is de halte voor Beide deelgemeenten hechten belang aan goed contact met bewoners en ondernemers. Paul de Vries, coördinator Dordtselaan, is het eerste aanspreekpunt voor bewoners en ondernemers op de Dordtselaan. Hij is te bereiken op het e-mailadres: p.devries@ feijenoord.rotterdam.nl of mobiel (06)1320 6889.

Leeshulp biedt uitkomst
Niet voor alle kinderen is le ren lezen eenvoudig. Een beet je hulp kunnen zij best ge bruiken. Het Leeshulpproject Rotterdam biedt hiervoor uit komst. Het dagelijks bestuur van deelgemeente Charlois vindt dit een mooi project en draagt nu zelf een steentje bij. Elke week meldt een van de bestuurders van Charlois zich als leeshulp bij basisschool de Klaver in Carnisse. Leren lezen is niet alleen leuk maar ook nodig om je verder te ontwikkelen. Sommige kinderen hebben hierin een steuntje in de rug nodig. Het Leeshulpproject Rotterdam biedt uitkomst. Op een aantal basisscholen in Rotterdam lezen medewerkers van bedrijfsleven en overheid elke week een half uurtje mee met een groepje kinderen. Ook een aantal Charloise ambtenaren offert wekelijks hun lunchpauze op om als leeshulp bij te springen. En de kinderen hebben er baat bij. Kinderen die extra aandacht krijgen met lezen, gaan vooruit. Naast de ambtenaren uit Charlois sluiten nu ook de bestuurders van Charlois aan bij dit project. Elke week schuift een van de bestuurders aan bij een groepje kinderen van basisschool De Klaver in Carnisse. De spits werd afgelopen week tijdens de Kinderboekenweek afgebeten door "meester" Michel de Baan.

Afgelopen weekend vierde Shofukan, het Japans Cultureel Centrum aan de Charloisse Kerksingel 32-14, zijn vijfjarig bestaan. Het hele weekend waren er lezingen en ceremonies om dit lustrum te vieren. Zaterdag 8 oktober kon iedereen die dat wilde bij Shofukan binnenlopen om kennis te maken met diverse aspecten van de Japanse cultuur en mee te doen aan workshops en clinics, variërend van (vecht)sporten tot sushi-maken. Ook de Japanse markt trok vele bezoekers (foto: fotopersbureau Cor Vos)

Dag van de Rotterdamse geschiedenis
Woensdag 20 oktober 2010 wordt voor het eerst de `Dag van de Rotterdamse geschiede nis' gehouden. Diverse musea en instellingen besteden aan dacht aan het rijke verleden van havenstad Rotterdam. Er zijn excursies, workshops, tentoonstellingen, wandelingen en fietstochten. Op het Schouwburgplein bevindt zich het centrale informatiepunt. De dag van de Rotterdamse geschiedenis is onderdeel van de landelijke `Week van de geschiedenis', die van 16 tot 24 oktober wordt gehouden. Het landelijke thema is `Land en Water' Tijdplein Rotterdam Van 11 tot en met 24 oktober wordt het Schouwburgplein omgetoverd tot Tijdplein Rotterdam. Reis door de stadsgeschiedenis aan de hand van een tijdlijn, geluiden, voorwerpen en mooie verhalen over het Rotterdam van vroeger, nu en de toekomst! Loop in 250 meter langs negen eeuwen Rotterdamse geschiedenis! De buitenexpositie laat de ontwikkeling van de stad zien. Er zijn speciale rondleidingen. In de kas op het plein zijn Rotterdamse verhalen te horen. Meer informatie: www.rotterdam.nl/dagvanderotterdamsegeschiedenis.

`Meester' Michel de Baan ging donderdag 7 oktober als leeshulp naar basisschool De Klaver.

Afdeling communicatie, Boerhaavestraat 11 Postbus 5410 3008 AK Rotterdam

Beslui

ten

estuu lijks B Dage

r

Website Deze besluiten worden ook gepubliceerd op de website van de deelgemeente: www.charlois.rotterdam.nl U vindt ze onder het menu Actueel - Bekendmakingen. U kunt daar ook de besluiten van eerder datum raadplegen (tot ca. 6 weken terug). Bezwaar maken Tegen bovengenoemde besluiten kunt u een gemotiveerd bezwaar/beroepschrift indienen bij het dagelijks bestuur of bij een andere in de desbetreffende wet genoemde instantie. Dit dient te gebeuren binnen zes weken, gerekend vanaf de dag na bekendmaking van het besluit. Nadere inlichtingen over het desbetreffend besluit, onder andere over de precieze datum van bekendmaking, kunt u verkrijgen bij het deelgemeentekantoor, Boerhaavestraat 11. Tel. 410 74 10. Daar kunt u tevens meer informatie krijgen over de wettelijke mogelijkheden tot indiening van een bezwaar/beroepschrift. Voorlopige voorziening Diegenen die van mening zijn dat de onmiddellijke uitvoering van een besluit niet dient plaats te hebben, kunnen naast het indienen van een bezwaarschrift- een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Stuur een afschrift van het besluit waarvoor u een voorziening vraagt evenals een afschrift van het door u ingediende bezwaarschrift mee met uw verzoek.

Aanvragen bouw en sloop vergunningen
Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Charlois maakt in het kader van art. 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvragen voor een bouwvergunning zijn ingediend (voor 1 oktober 2010): Jaersveltstraat 52 B: het vergroten van een dakkapel Flakkeesestr 129,131, Korhaanstr 89 e.a. het vernieuwen van de kozijnen Kerkwervesingel 65269: het vernieuwen en veranderen van de entree van het woongebouw Frans Bekkerstraat 59 A01 + 59 A02 (zolder): het samenvoegen van woningen Tevens zijn de volgende sloopaanvragen ingediend: Fazantstraat 83 AC, 96 AC, 106 AC ea: slopen van de kozijnen Bas Jungeriusstraat 278 t/m 350: slopen van de entree/ trappenhuis Bovengenoemde plannen moeten nog volledig worden beoordeeld. Informatie over de voortgang van bouwplannen kan worden verkregen bij de afdeling Vergunningen, Galvanistraat 15, tel. 010 - 489 4966 (tussen 8.30 en 17.00 uur) of via vergunningen@dsv.rotterdam.nl (graag onder vermelding van naam, telefoonnummer, onderwerp en eventueel het dossiernummer). Meer informatie over bouwen en wonen vindt u via www.rotterdam.nl onder "Wonen en leven". De bouwinspecteur houdt op maandag van 15:30 uur tot 16:30 uur spreekuur in het deelgemeentekantoor, Boerhaavestraat 11. Namens het dagelijks bestuur van de deelgemeente Charlois, H. Goedhart Directeur dS+V

Besluiten die het dagelijks bestuur van de deelge meente Charlois neemt, kunnen ook anderen dan de direct belanghebbenden aangaan. De Algemene Wet Bestuursrecht en diverse andere wetten en ver ordeningen geven belanghebbenden de mogelijk heid om een gemotiveerd bezwaar/beroepschrift in te dienen bij het dagelijks bestuur of bij een andere in de desbetreffende wet genoemde instantie. Hier vindt u een opsomming van besluiten waarbij belangen van derden betrokken kunnen zijn. De tussen haakjes vermelde datum is de datum dat het besluit is genomen/verzonden. Het dagelijks bestuur heeft in de afgelopen periode onderstaande besluiten genomen:

Verleende evenementenvergunning:

1. aan Speeltuin Jeugdveld voor het organiseren van een 60's, 70's en 80's party op zaterdag 16 oktober 2010 in het gebouw van de Speeltuinvereniging Jeugdveld aan de Smitshoekseweg 170 van 20.00 uur tot 24.00 uur (5 oktober 2010)

Vergadering Bezwarencommissie op 25 oktober
De Bezwarencommissie van de deelgemeente Charlois vergadert op maandag 25 oktober aanstaande in de Waalhavenzaal in het deelgemeentekantoor, Boerhaavestraat 11. De vergadering begint om 10.00 uur. Agenda: 1. 10.00 uur Voorbespreking. 2. 10.30 uur Behandeling van het bezwaarschrift van de heer H. Kruyt (AKD Prinsen van Wijmen) namens mevrouw M. Brouwer-Baris, d.d. 16 juli 2010 gericht tegen de last onder dwangsom inzake de panden aan de Charloisse Lagedijk 437. 3. 11.15 uur Behandeling van de bezwaarschriften van de heer M.J.F. van de Kamp ('t Goeie Huys Vastgoed) namens de heer M. Vening, d.d. 6 juli 2010 respectievelijk 5 augustus 2010 gericht tegen de last onder bestuursdwang inzake achterstallig onderhoud van de panden Habsburgstraat 5 en 11, respectievelijk 3 en 13. 4. 11.45 uur Behandeling van de bezwaarschriften van C.H. van Vliet (Maximiliaanstraat 20b en 22a), M. Hussain (Maximiliaanstraat 22a en a2) en R.R.K. Gharbaran (Maximiliaanstraat 20a) d.d. 9 juli 2010 gericht tegen de last onder bestuursdwang inzake achterstallig onderhoud aan genoemde panden. 5. 12.15 uur Beraadslagingen bezwaarschriften 2 t/m 4 en één andere beraadslaging. De behandeling van de agendapunten 2, 3 en 4 is openbaar. Bent u bij een bepaald agendapunt belanghebbende? Dan kunt u de bijbehorende documenten komen inzien. U moet daarvoor een afspraak maken met Tom Revet, juridisch medewerker deelgemeente Charlois, tel. (010) 410 74 82. Als u langskomt moet u uw identiteitsbewijs meenemen.

Aanvragen kapvergunningen
In het kader van art. 4.4.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening maakt het dagelijks bestuur van de deelgemeente Charlois bekend dat de volgende aanvragen voor een kapvergunning zijn ingediend (voor 1 oktober 2010): 1. Verboomstraat 18A: 1 boom in de achtertuin. De boom staat scheef en kan bij omvallen schade veroorzaken; 2. gebied tussen Krabbendijkestraat, Charloisse Lagedijk, Groene Kruisweg en metrolijn: het kappen van 335 bomen (diverse soorten) wegens onderhoudswerkzaamheden aan het bosplantsoen (bosheesters en boomvormers); 3. gebied tussen de Poelenburg, Maeterlinckweg en de volkstuinen: het kappen van 53 bomen (diverse soorten) wegens onderhoudswerkzaamheden aan het bosplantsoen (bosheesters en boomvormers); 4. Korperweg: het kappen van 8 populieren wegens onderhoudswerkzaamheden aan het bosplantsoen (bosheesters en boomvormers); 5. gebied tussen Oldegaarde, Vaanweg, Slinge en Langenhorst: 80 bomen (diverse soorten); wegens onderhoudswerkzaamheden aan het bosplantsoen (bosheesters en boomvormers); 6. Zuiderpark, in de driehoek tussen de Groene Kruisweg, de Kromme Zandweg, het Ursulapad en de Melchertstraat: het kappen van 36 bomen (diverse soorten) wegens onderhoudswerkzaamheden aan het bosplantsoen (bosheesters en boomvormers); 7. Zuiderpark ten zuiden van Ahoy: het kappen van 28 bomen (diverse soorten); wegens onderhoudswerkzaamheden aan het bosplantsoen (bosheesters en boomvormers); 8. het gebied tussen Krabbedijkestraat, Kalverpad, Dorpshof en Charloisse Lagedijk: het kappen van 44 bomen (diverse soorten); wegens onderhoudswerkzaamheden aan het bosplantsoen (bosheesters en boomvormers); 9. bij de parkeerplaats van de sportvelden aan het einde van het Kalverpad: het kappen van 25 populieren wegens onderhoudswerkzaamheden aan het bosplantsoen (bosheesters en boomvormers); Bovenstaande aanvragen liggen tot en met woensdag 27 oktober 2010 ter inzage op het deelgemeentekantoor Charlois, Boerhaavestraat 11 (Afdeling Centrale Ondersteuning Wijkzaken).

Vrijwilligerscafé InZ
Donderdag 14 oktober aanstaande organiseert InZ een vrijwilligerscafé in Grand Café De Compagnie aan de Charloisse Kerksingel. Dagelijks bestuurder Michel de Baan, portefeuillehouder Welzijn, Huisvesting en Sociale Zaken, spreekt de aanwezigen toe. Leden van vrijwilligersorganisaties kunnen tijdens het vrijwilligerscafé onder het genot van een hapje en drankje kennismaken en van gedachten wisselen met mensen uit andere vrijwilligersorganisaties en de deelgemeente. Het vrijwilligerscafé is van 16.30 tot 18.30 uur bij Grandcafé de Compagnie, Charloisse Kerksingel 20. Leden van vrijwilligersorganisaties konden zich hiervoor aanmelden. InZ InZ ondersteunt vrijwilligersorganisaties met informatie, ondersteuning en advies. Ook Rotterdammers die vrijwilligerswerk willen doen of zelf een vrijwilligersorganisatie willen opzetten, kunnen bij InZ terecht. InZ, tel. 010 ­ 2709900, info@inz.nl www.inz.nl

Aanvragen omgevingsvergunning
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Ruim 25 vergunningen en meldingen zijn vanaf die datum vervangen door één vergunning: de omgevingsvergunning. Het gaat om vergunningen die te maken hebben met bouwen, milieu, monumenten, natuur en ruimte, zoals de kapvergunning, de bouwvergunning en de sloopvergunning. Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Charlois maakt bekend dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend: Bouwen: 1. Rondolaan 35A: het vergroten van de woning d.m.v. nokverhoging voor- en achter Kappen: 1. Schipper Blompad 7: 1 boom in de tuin. De boom staat dicht tegen de schuur en maakt met de wortels en stam de muur van de schuur kapot. Verder vervuilt hij de tuin heel erg; Wilt u meer informatie over één van bovenstaande aanvragen, dan kunt u contact op nemen met deelgemeente Charlois. Wilt u een aanvraag komen inzien op ons kantoor aan de Boerhaavestraat 11, dan kunt u het beste een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Beheer Buitenruimte en Economie via 010 ­ 410 74 09.