Gemeente Lochem


Gemeente laat u meepraten over verkeerseducatie

Verbetering verkeersveiligheid
De verkeersveiligheid in de gemeente Lochem is de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd door allerlei projecten. In de komende jaren wil de gemeente de verkeersveiligheid nog verder verbeteren. Nu veel onveilige punten al infrastructureel zijn aangepakt, wordt verkeerseducatie steeds belangrijker. Verkeerseducatie is de verzamelnaam voor opvoeding, onderwijs, opleiding en voorlichting en is gericht op het veranderen van onder andere het gedrag in het verkeer. De gemeente heeft hiervoor gelden beschikbaar gesteld.

Burgers betrekken
De gemeente wil niet zelfstandig optreden maar wil graag een "denktank" vormen met vertegenwoordigers van belangenverenigingen, dorpsraden, buurt- en wijkcomités. Op die manier ontstaat er meer betrokkenheid bij de uitvoering van educatieve projecten op gemeentelijk niveau. Dit 'verkeerseducatiecomité' stelt een programma voor verkeerseducatie op met een overzicht van de projecten die worden uitgevoerd vanuit het beschikbare budget. Kortom, de gelegenheid om mee te denken en mee te praten over verkeerseducatie.

Doe mee!
Wilt u vanuit uw belangenvereniging meepraten over educatieve projecten, geef u dan op voor het educatiecomité bij de heer E. Pol, afd. Ruimtelijke Ontwikkeling en Verkeer via tel. (0573) 28 92 22 begin_of_the_skype_highlighting (0573) 28 92 22 end_of_the_skype_highlighting.