Gemeente Lochem


Uitbreiding urnennissen begraafplaatsen Lochem en Barchem

Op de nieuwe begraafplaats in Lochem komt een nieuwe urnenmuur met 36 nissen. Het urnenveld op de begraafplaats in Barchem wordt vergroot met 25 plaatsen. Dit besloot het college op 31 augustus.

De uitbreiding van de urnenmuur in Lochem en het urnenveld in Barchem loopt noodgedwongen vooruit op het nieuwe beleid over gemeentelijke begraafplaatsen. De gemeente besloot tot het realiseren van de extra urnennissen omdat in Lochem en Barchem nog maar weinig "vrije urnennissen" beschikbaar zijn. De werkzaamheden in Lochem gingen afgelopen weken al van start.

Nieuw beleid
De gemeenteraad beslist, naar verwachting, eind december over het volledige nieuwe begraafplaatsenbeleid. In hoofdlijnen wil de gemeente met dit nieuwe beleid:
* eenheid brengen in het beheer en onderhoud van de verschillende begraafplaatsen in de verschillende kernen;
* de administratie actualiseren;

* de inrichting en het onderhoudspeil van de begraafplaatsen verbeteren;
* de actieve service van personeel op de begraafplaatsen en de passieve service zoals de informatievoorziening op de begraafplaatsen en in het gemeentehuis verbeteren;
* de gemeentelijke taken in het kader van de Wet op de Lijkbezorging en de begraafplaatsen kostendekkend maken.

Tariefaanpassingen
Met bovenvermelde verbeteringen zijn tariefaanpassingen niet te vermijden. De gemeente streeft er naar om de kosten van begraven, ondanks de noodzakelijke tariefaanpassingen, zo beperkt mogelijk te houden. De tarieven in de gemeente Lochem blijven ook na de verhoging lager dan de tarieven van de omliggende gemeenten.