Gemeente Dongen

Nieuwe wegmarkering op Dongense wegen

Publicatiedatum: 13-10-2010

Op diverse wegen in de gemeente Dongen is de afgelopen jaren nieuwe markering aangebracht. Zo ook op de Meester Janssenweg. Echter, onder gebruikers van de Meester Janssenweg blijkt verwarring te zijn ontstaan over het verschil tussen de nieuwe wegmarkering en de al langer bekende fietsstroken.

De komende jaren wordt de nieuwe wegmarkering verder doorgevoerd op alle wegen (buiten de bebouwde kom) van de gemeente Dongen. De nieuwe markering komt voort uit een landelijke richtlijn met als doel aan de weggebruiker duidelijk te maken hoe hard er gereden mag worden.

Verschil in markering
Voor de gemeente Dongen geldt, gezien de nieuwe wegmarkering, het volgende voor wegen buiten de bebouwde kom:

- Twee doorgetrokken strepen midden op de weg = verkeersader: Snelheid 80 km/uur.

- Onderbroken strepen, een stukje uit de kant van de weg = verblijfsgebied: Snelheid 60 km/uur.

De maximum snelheid wordt tevens met (zone-)borden aangegeven.

Geen fietsstrook
De onderbroken strepen liggen wat uit de kant van de weg, met als doel een lagere snelheid van het gemotoriseerde verkeer af te dwingen. De strepen geven dus niet aan dat het gaat om een fietsstrook!

Langs wegen waar een fietspad ligt, aangegeven met een rond blauw bord met fietssymbool, is het verplicht om gebruik te maken van het aanwezige fietspad. Er mag dus niet over de rijbaan worden gefietst.