Gemeente Echt-Susteren


Oude Rijksweg Zuid open

In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan de nieuwe inrichting van de Oude Rijksweg Zuid in Susteren. Sinds vrijdag 1 oktober 2010 is de heringerichte Oude Rijksweg Zuid weer open voor al het verkeer. De komende maanden gaat de gemeente bomen en planten plaatsen langs de weg. Begin 2011 wordt de entree van de weg ingericht. Wethouders Pustjens en Geraads openen de Oude Rijksweg Zuid dan officieel!

Â

Wat is er veranderd

De weg is een stuk smaller gemaakt en er is meer ruimte voor groen. Om de snelheid te remmen verspringt de weg op vier plaatsen. Kortom: de weg is omgevormd van een provinciale weg naar een dorpsweg. Het mooie is dat de realisatie van de Oude Rijksweg Zuid mede mogelijk is gemaakt door een bijdrage van de Provincie.

Â

De eerste stap

Met de herinrichting van de Oude Rijksweg Zuid heeft de gemeente een begin gemaakt met projecten uit de Gebiedsvisie Susteren. Andere projecten die nu op de planning staan zijn, onder andere: de inrichting van de locatie 'Majoor Evansschool', de reconstructie van de Julianatunnel, de herinrichting van de Oude Rijksweg Noord en enkele straten in Mariaveld. Daarnaast heeft de gemeente ook gelden gereserveerd voor de herinrichting van het openbaar gebied in het winkelhart. De inrichting van de gebouwen en winkels ligt in de handen van projectontwikkelaars.

Â

Start Oude Rijksweg Noord en Mariaveld

De Oude Rijksweg Zuid dient als voorbeeld voor de Oude Rijksweg Noord. Met de voorbereiding van de herinrichting is inmiddels een start gemaakt. Binnenkort wordt er een informatieavond georganiseerd over de plannen voor deze weg en over de herinrichting van enkele straten in Mariaveld.

Â

Meer informatie

Voor meer informatie over de projecten van Susteren kun je kijken op: www.susterenleeft.nl.

De datum voor de informatieavond wordt via het Waekblaad, gemeentelijke website en susterenleeft.nl bekend gemaakt.

Â

herinrichting kf.jpg

Â

Oude Rijksweg Zuid voor herinrichting Oude Rijksweg Zuid na herinrichting