Deelgemeente Charlois Rotterdam

Charlois investeert in jong, groen en ondernemen

Alle scholen lekker fit, een 'duizend bomen programma' en extra begeleiding en ondersteuning van startende ondernemers zijn keuzes waar Charlois de komende jaren onder meer op inzet. Het dagelijks bestuur van deelgemeente Charlois presenteert vandaag het Bestuursprogramma 2010-2014 en de Begroting 2011.

In de komende bestuursperiode stelt het bestuur kansrijk opgroeien, buitenruimte en ondernemen centraal en borduurt daarnaast voort op succesvol beleid uit de afgelopen bestuursperiode. De uitdaging voor de komende jaren is 'met minder meer' te doen.

De inspanningen van de afgelopen jaren hebben ertoe geleid dat Charlois als woon, werk en leefgebied een aantrekkelijk deel van Rotterdam is. Maar we zijn er nog niet en daarom presenteert het dagelijks bestuur een ambitieus bestuursprogramma. De aandacht van het programma gaat uit naar jongeren, groen en ondernemen.

Kansrijk opgroeien
Jeugd moet de kans krijgen zich te ontwikkelen op alle gebieden. Elke Charloise jongere gaat van school met een diploma. Voor jongeren die liever met hun handen werken wil Charlois een vestiging van de praktijkschool. Om jongeren actief bij de wijk te betrekken krijgt elk wijk een jongerenplek waar zij zelf activiteiten kunnen organiseren. Charlois stimuleert jongeren te bewegen met extra sportactiviteiten in de wijken en in het Zuiderpark. Alle scholen worden " Lekker fit scholen". En jongeren kunnen hun stem laten horen in Jongerenpanels.

Buitenruimte
Charlois is een groene deelgemeente. Het dagelijks bestuur zet zich in om dit niveau vast te houden en de deelgemeente te vergroenen. Ook op de plaatsen die kwetsbaar blijken te zijn in het onderhoud. Charlois zet een 'duizend bomen programma' op voor plekken die nog extra of grotere bomen kunnen gebruiken. De omgeving van de Strevelsweg en Pleinweg krijgt een groenere uitstraling. Het Zuiderpark trekt meer bezoekers door een uitgebreid en afwisselend aanbod van activiteiten.

Ondernemen
Charlois wil meer ondernemers trekken en uitval van starters beperken. Met name in de oude wijken kunnen creatieve en ambachtelijke ondernemers van start gaan. De groep starters krijgt begeleiding en ondersteuning door onder meer aanbieden van cursussen.

De huidige financiële situatie vraagt een creatieve benadering. Het dagelijks bestuur neemt die uitdaging aan en haalt lucht uit de begroting om de noodzakelijke keuzes te bekostigen. Met minder geld meer doen.

Downloaden: Ontwerp Programmabegroting 2011 (inclusief bestuursprogramma 2010 - 2014) (in pdf)