Rijksoverheid


Militairen geen straf bij rechtmatig gebruik geweld

Nieuwsbericht | 13-10-2010

Er komt een specifieke wettelijke bepaling die militairen vrijwaart van straf voor rechtmatig gebruik van geweld bij de uitoefening van hun taak. De introductie van een specifieke strafuitsluitingsgrond heeft vooral te maken met het feit dat door de gewijzigde internationale verhoudingen de inzet van Nederlandse militairen is toegenomen.

Steeds meer is de nadruk komen te liggen op het vervullen van internationale taken, die worden uitgevoerd onder zeer complexe omstandigheden en in een omgeving waar geweld zich in verschillende vormen en intensiteit kan voordoen. Juist door de gewijzigde inzet en taken van de krijgsmacht is het wenselijk dat militairen een zo groot mogelijke rechtszekerheid moet worden geboden.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie en minister Van Middelkoop van Defensie. Het wetsvoorstel verduidelijkt het juridisch kader waarbinnen militairen optreden en vloeit voort uit een aanbeveling van de Commissie-Borghouts die onderzoek deed naar de structuur, de werkwijze en de procedures bij de vervolging van uitgezonden militairen.

Documenten en publicaties

Geen straf bij rechtmatig gebruik van geweld

Er komt een specifieke wettelijke bepaling die militairen vrijwaart van straf voor rechtmatig gebruik van geweld bij de ...

Persbericht | 12-10-2010 | Justitie, Defensie

Afzender


* Ministerie van Justitie