Gemeente Lelystad

Regionale samenwerking Flevokust

Woensdag 13 oktober 2010
Er wordt geproost op de ondertekening van de samenwerking bij de ontwikkeling van Flevokust

Haven Amsterdam, de gemeente Lelystad en Van der Wiel Planontwikkeling uit Drachten hebben besloten de samenwerking bij de aanleg en exploitatie van een logistiek bedrijventerrein in Lelystad te onderzoeken. In het gebied Flevokust komt in de toekomst een overslagpunt voor goederen via water.

Intentieverklaring

Wethouder Economische Zaken Lelystad Jop Fackeldey, directeur Haven Amsterdam Dertje Meijer, directeur Van der Wiel Planontwikkeling Arjen van der Schaaf en wethouder Freek Ossel van Haven Amsterdam en Westpoort hebben daarover gisteravond een intentieverklaring ondertekend.

Multimodaal bedrijventerrein

Het gaat om een multimodaal bedrijventerrein van 115 hectare, dat via water wordt ontsloten door kades en kadeterreinen van circa 15 hectare, centraal in Nederland, gelegen aan doorgaande vaarroutes. Multimodaal wil zeggen ontsloten voor vervoer via weg, rail,water en door de lucht.

Duurzame bereikbaarheid

Lelystad, Haven Amsterdam en projectontwikkelaar Van der Wiel zien de ontwikkeling van dit bedrijventerrein met overslagpunt als een bijdrage aan het stimuleren van duurzaam bereikbaar houden van bedrijventerreinen in en om de Randstad. Het terrein met overslagvoorzieningen levert ook een duurzame bereikbaarheid voor de groeiende handel en industrie in Lelystad.

Planstudie

De drie partijen hebben dinsdag 12 oktober 2010 een intentieverklaring getekend. Daarin is afgesproken dat Haven Amsterdam en Van der Wiel nu samen binnen een jaar een Planstudie verrichten en een Business case opstellen. Als daaruit de haalbaarheid en de vereiste rentabiliteit blijkt, zal het plan aan de gemeenten worden voorgelegd voor verdere besluitvorming en het starten van publiekrechtelijke procedures voor vergunningverlening.

Intensieve samenwerking

Van der Wiel heeft enkele jaren geleden het initiatief genomen tot dit plan. De gemeente Lelystad heeft haar medewerking toegezegd om het te realiseren. Haven Amsterdam is al enige tijd betrokken bij het voorbereiden van mogelijkheden om bedrijventerreinen in de provincie Flevoland te verbinden met vervoer over water. Dit leidde in het afgelopen jaar tot intensievere samenwerking in het project Flevokust. Haven Amsterdam ziet dit project als uitvoering van de strategie op het gebied van duurzaamheid en samenwerking in de vervoersketen in het achterland.

Regionale samenwerking

Wethouder Freek Ossel van Haven Amsterdam en Westpoort: "De intentieverklaring van Haven Amsterdam, de gemeente Lelystad en Van der Wiel Planontwikkeling geeft goed weer hoe Haven Amsterdam over de grenzen van Amsterdam een regionale functie gaat vervullen. Gezamenlijk geven we daarmee invulling aan de economische ontwikkeling van de Metropool Regio Amsterdam. Dit is daar een belangrijke stap in."

Logistiek knooppunt

De wethouder van Economische Zaken Lelystad, Jop Fackeldey bevestigt dit: "Laat ik beginnen met uit te spreken dat ik zeer tevreden ben met deze regionale samenwerking. Met de ontwikkeling van bedrijventerrein Flevokust levert Lelystad een belangrijke bijdrage aan het vestigingsklimaat van de Metropoolregio, het behouden en creëren van nieuwe banen, de duurzame ontsluiting van bedrijventerreinen van Lelystad over water, het duurzame bereikbaarheidsplan van Pieken in Bereikbaarheid en de (duurzame) strategie van Haven Amsterdam. Samen met de aanleg van de Hanzelijn en de doorontwikkeling van luchthaven Lelystad Airport wordt Lelystad de komende jaren verder op de kaart gezet als logistiek knooppunt tussen de Randstad en Noord-Nederland." Ja