Gemeente Eindhoven

Leerplichtcontrole regio Eindhoven- de Kempen

Gisteren is in de regio Eindhoven - de Kempen opnieuw een Leerplichtcontrole gehouden. In totaal heeft de politie tussen 10.00 en 12.00 uur 152 leerlingen op straat staande gehouden en hen gevraagd naar de reden van hun schoolverzuim.

Gewijzigde methode

Anders dan voorgaande keren, heeft de politie gisteren niet meer ter plekke gecontroleerd of een leerling spijbelt of geoorloofd afwezig is. Zij heeft jongeren alleen staande gehouden op straat en hun persoons- en schoolgegevens en de reden van afwezigheid op een verzuimkaart genoteerd. Later op de dag hebben leerplichtambtenaren aan de hand van de verzuimkaarten contact opgenomen met de verzuimcoördinatoren van betreffende scholen en zijn ze nagegaan welke leerlingen wel of niet geoorloofd afwezig waren tussen 10.00 en 12.00 uur. Door deze gewijzigde manier van werken, was het mogelijk meer jongeren te controleren, omdat niemand lang staande gehouden hoefde te worden.

Spijbelen is een overtreding

Spijbelen is een overtreding en kan worden bestraft. Het straffen is maatwerk, waarbij de situatie van de jongere een rol speelt. Jongeren die spijbelen of vaak te laat komen, kunnen een doorverwijzing krijgen naar HALT. Ouders die zelf aanleiding zijn voor het verzuim of op de hoogte zijn van het verzuim worden hierop aangesproken en maken kans op een proces verbaal.

Spijbelen is een voorteken

Spijbelen is vaak een voorteken van voortijdig schoolverlaten en brengt de ontplooiingskansen van kinderen in gevaar. Daarnaast blijkt het vaak een signaal te zijn voor probleem-, of zelfs crimineel gedrag in de toekomst.