Ingezonden persbericht


13 oktober 2010

Onderzoeksproject Kunst Inclusief: "Centra voor Kunsten toegankelijker maken voor mensen met handicap"

Mensen met een beperking moeten veel meer meedoen aan activiteiten van Centra voor de Kunsten. Op dit moment is een klein deel van deze doelgroep daar nu actief: niet meer dan 1% van het totaal aantal deelnemers. Er zijn veel mogelijkheden om de centra toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Dit is een belangrijke hoofdconclusie in het boek 'Kansen in kunst; kunst door mensen met speciale wensen', dat donderdag 14 oktober wordt gepresenteerd op het Special Event 'Talentvolle mensen met speciale wensen' bij Hogeschool Utrecht. Het boek is het resultaat van het landelijke project Kunst Inclusief van het lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning van Hogeschool Utrecht in samenwerking met diverse partners, waaronder Special Arts en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Dit project wil de kunstparticipatie van mensen met een beperking verbeteren.

Binnen dit project is eerst een landelijke onderzoek uitgevoerd onder ateliers en Centra voor de Kunsten in Nederland. Vervolgens zijn drie regionale ontwikkelwerkplaatsen/proeftuinen aan de slag gegaan om mensen met een beperking meer aan kunstbeoefening te laten doen in hun eigen regio. De resultaten van het onderzoek en de ondernomen activiteiten zijn vervat in het boek 'Kansen in kunst; kunst door mensen met speciale wensen'.

Deze uitgave adviseert de Centra voor de Kunsten om actief te onderzoeken welke mensen met een handicap er in hun werkgebied zijn en wat hun behoeften zijn. Hierbij kan goed worden samengewerkt met de ateliers van zorginstellingen. Verder krijgen de kunstcentra de aanbeveling om hun aanbod zichtbaar te maken voor de mensen met een handicap, bijvoorbeeld op open dagen, in het cursusboekje, op de website en bij publiciteitsacties. En de Kunstaanbieders kunnen onderzoeken of hun centra goed toegankelijk zijn voor de doelgroep: is het gebouw bijvoorbeeld toegankelijk voor mensen in een rolstoel?

Jean-Pierre Wilken, lector Participatie, Zorg en Ondersteuning bij Hogeschool Utrecht: "Veel mensen met een beperking hebben talenten die ze graag willen ontplooien. Soms is daar wat extra inzet voor nodig, bijvoorbeeld om mensen zich veilig te laten voelen, of door hen goed te begeleiden bij kunstzinnige ontwikkeling. Het boek adviseert hierbij de inzet van vrijwilligers, om het personeel van zorginstellingen niet extra te belasten. Er zijn al kunstcentra waar wordt gewerkt met zogeheten maatjes."

In het boek staan verder nog meer aanbevelingen die moeten leiden tot een grotere kunstparticipatie van mensen met een handicap. De publicatie wordt donderdag 14 oktober overhandigd Jan-Jaap Knol, directeur van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dit gebeurt tijdens het Special Event 'Talentvolle mensen met speciale wensen', waar een gevarieerd aanbod is van muziek, theater, workshops en een slotdialoog. Ook de opbrengsten en producten van het project Kunst Inclusief worden gepresenteerd. Naast het boek worden ook een verhalenbundel, een spel met dialoogkaarten en een DVD gepresenteerd. Op het event zijn alle deze producten te koop. De bijeenkomst is bestemd voor professionals en beleidsmakers uit het werkveld van Kunst, Cultuur en Zorg en uiteraard ook voor mensen met speciale wensen. Het event is van 10.00 tot 16.00 uur en vindt plaats bij Hogeschool Utrecht aan de Heidelberglaan 7 in Utrecht (de Uithof).Ingezonden persbericht