Gemeente Hilvarenbeek


Bijzondere samenwerking Provincie Noord-Brabant en gemeente Hilvarenbeek

Nieuw contract Ruimtelijke Ontwikkeling biedt mogelijkheden voor landbouw, recreatie, natuur en landschap

Op donderdag 21 oktober tekenen provincie Noord-Brabant en gemeente Hilvarenbeek een bijzonder contract op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. De gemeente Hilvarenbeek heeft de provincie Noord-Brabant gevraagd een inpassingsplan op te stellen voor attractiepark Beekse Bergen. Dit plan overrulet het geldende bestemmingsplan en stelt het attractiepark in staat sneller in te spelen op gewenste ontwikkelingen, waaronder uitbreiding van het park. In ruil hiervoor realiseert de gemeente Hilvarenbeek een aantal doelen op het gebied van plattelandsontwikkeling. In het contract staan ook afspraken over de IDOPâs. Wanneer de gemeente Hilvarenbeek de afspraken op het gebied van plattelandsontwikkeling nakomt, verleent de provincie de gemeente de aangevraagde subsidie voor de uitvoering van de dorpsontwikkelingsplannen (IDOPâs) Biest-Houtakker en Hilvarenbeek. Burgemeester Ryan Palmen en gedeputeerde Ruud van Heugten ondertekenen het contract in Attractiepark Beekse Bergen.

Meer mogelijkheden voor landbouw, recreatie, natuur en landschap Het bestaande bestemmingsplan belemmert Attractiepark Beekse Bergen om snel in te spelen op gewenste ontwikkelingen. Zo moest het attractiepark alleen al voor het verplaatsen van dierenverblijven een hele gemeentelijke bestemmingsplan procedure doorlopen. Om haar concurrentiepositie als bovenregionale dagattractie ook in de toekomst te kunnen behouden moet het park sneller kunnen investeren. Het nieuwe inpassingsplan van de provincie maakt dit mogelijk. De provincie ging op het verzoek van de gemeente Hilvarenbeek in omdat de Agenda van Brabant en de Structuurvisie van de provincie veel belang hechten aan de concurrentiepositie van Attractiepark Beekse Bergen. In ruil voor het opstellen van het inpassingsplan vraagt de provincie de gemeente Hilvarenbeek een aantal zaken te realiseren op het gebied van de plattelandsontwikkeling: het intrekken van lege milieuvergunningen voor intensieve veehouderijen, het faciliteren/realiseren van de afwaartse beweging van de intensieve veehouderij en de ontwikkeling en inrichting van landbouwontwikkelingsgebieden. Ook moet de gemeente een nieuw Bestemmingsplan Buitengebied opstellen, dat mogelijkheden biedt voor verbrede landbouw, recreatie, natuur en landschap.

Integrale Dorpsontwikkelingsplannen (IDOPâs)
In het contract staan ook afspraken over de IDOPâs. Wanneer de gemeente Hilvarenbeek haar afspraken op het gebied van plattelandsontwikkeling nakomt, krijgt de gemeente de aangevraagde subsidie voor de uitvoering van de IDOPâs Biest-Houtakker en Hilvarenbeek. Deze aanvragen zijn nu door de provincie aangehouden.

Vitaal, mooi en schoon Brabants platteland
De afspraken in dit contract dragen bij aan de herinrichting van het platteland, ook wel plattelandsontwikkeling genoemd. Op tal van plaatsen worden (nieuwe) natuurgebieden versterkt, krijgen beken de ruimte, wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid van dorpen en kan landbouw zich ontwikkelen op duurzame locaties. Samen dragen alle projecten bij aan een vitaal, mooi en schoon platteland voor alle inwoners en recreanten. Aan de uitvoering werken overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, onder regie van provincie Noord-Brabant. In deze regio zijn zij verenigd in de naam reconstructie Kempenland.