Gemeente Heemskerk


dinsdag, 12 oktober 2010

Subsidie voor Heemskerk Kijkt Verder

De gemeente Heemskerk verleent 'Heemskerk Kijkt Verder' een subsidie van in totaal EUR 5.420,- voor drie projecten in Ghana, Bangladesh en Marokko. Hiermee ondersteunt de gemeente het bereiken van de millenniumdoelen.

Het gaat om het project 'Naaiatelier' van Syrokids. Er wordt een naaiatelier opgezet in Ghana waar schooluniformen gemaakt worden zodat kinderen naar school kunnen. Het tweede project is 'Onderwijs voor kinderen in Bangladesh' (via Terre des Hommes). Met dit project wordt schoolmateriaal aangeschaft voor 300 'bordeelkinderen'. Het derde project is een 'Blindenschool in Marokko' (via Zienderogen). Het project behelst de aanschaf van leermiddelen voor de blindenschool in Marokko.

Sinds 2007 is Heemskerk een millenniumgemeente. Dat wil zeggen dat de gemeente zich in samenwerking met burgers en het particulier initiatief inzet voor het realiseren van de millenniumdoelstellingen in 2015. Het gaat dan om doelen als het uitbannen van extreme armoede en honger, het verminderen van kindersterfte en de bescherming van een duurzaam leefmilieu. Voor het bereiken van deze doelen geeft de gemeente Heemskerk subsidie aan het platform 'Heemskerk Kijkt Verder' waarin verschillende organisatie en initiatieven op het gebied ontwikkelingssamenwerking deelnemen.

---