Gemeente Dongen

College stelt Platform Centrum in

Publicatiedatum: 13-10-2010

Het college van B&W stelt op 1 november aanstaande een Platform Centrum in. Dit Platform zal bestaan uit vertegenwoordigers van Comité Centrum, Wijkraad Centrum en Dongen Promotion. De deelnemers gaan meedenken over de centrumontwikkeling in Dongen.

In juni 2010 nam het college van B&W enkele belangrijke besluiten over onder andere de centrumontwikkelingen en het Multifunctioneel Centrum. Het plan voor een integrale gebiedsontwikkeling van het centrum bleek financieel niet haalbaar. De komende jaren worden deellocaties ontwikkeld. Dat zijn Gerba Windsor, de St. Josephlocatie en het Biezenplein. Het college besloot eveneens een Platform Centrum op te richten.

Draagvlak
Het college vindt het van groot belang dat bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden ook na deze verandering betrokken worden bij de centrumontwikkelingen. Dat gebeurt door het instellen van een platform. Dat orgaan kan ons helpen lokale kennis en wensen te inventariseren en informatie op tafel te krijgen, waarmee het college en de gemeenteraad gedragen plannen kunnen opstellen en besluiten kunnen nemen, aldus projectwethouder Joop Velthoven. De behoefte aan een platform is groot: dat bleek bijvoorbeeld uit de vele reacties op de Estafette-actie eerder dit jaar.

Intermediair
Op 1 november komt het platform voor het eerst bij elkaar. Dan worden afspraken gemaakt over de samenwerking, rekeninghoudend met juridische, beleidsmatige en financiële kaders.
Het platform zal worden gevraagd te reageren op en adviseren over gebiedsontwikkeling en herinrichting van de openbare ruimte. Het platform krijgt de gelegenheid en ruimte om als intermediair zijn oor te luister leggen bij de achterban én om het college gevraagd en ongevraagd van advies te dienen. Mogelijk schuiven organisaties die gericht zijn op een bepaalde ontwikkeling op afroep aan bij het platform, zoals Buurtschap St. Joseph en Comité Behoud Biezenplein.

Het platform zal tot aan de zomer van 2011 maandelijks bij elkaar komen. Daarna volgt een evaluatie.

Meer weten over de Centrumontwikkelingen? Kijk op Plannen en projecten.