Senternovem

12-10-2010 |

Duurzame energieambities verankeren in het gebiedsontwikkelingsproces: hoe doe je dat?

Veel gemeenten hebben stevige ambities ten aanzien van energie vastgesteld. Verduurzaming van de gebouwde omgeving, zowel door energiebesparingsmaatregelen als door het duurzaam invullen van het resterende energieverbruik, zijn daarbij belangrijke aangrijpingspunten. Maar hoe kunnen duurzame energieambities goed verankerd worden in het gebiedsontwikkelingsproces? Met het rapport `Centraal stellen van duurzame energieambities in het gebiedsontwikkelingsproces', biedt Agentschap NL de nodige handvatten.

Ondanks de energieambities van veel gemeenten, blijkt de uitwerking in de praktijk vaak weerbarstig. Bij gebiedsontwikkeling van nieuwbouw of sloop/nieuwbouw projecten gaat het vaak om langdurige complexe projecten. Projecten waarbij vele partijen en belangen een rol spelen, diverse instrumenten kunnen worden gebruikt en energieconcepten kunnen worden toegepast. Het rapport `Centraal stellen van duurzame energieambities in het gebiedsontwikkelingsproces' geeft een overzicht van het gebiedsontwikkelingsproces en de bijbehorende instrumenten en concepten.

Naslagwerk
Gemeenten en projectmanagers in de gebiedsontwikkeling kunnen het rapport gebruiken als naslagwerk om energie in elke fase niet alleen op de agenda te zetten, maar ook te houden en te borgen. Via het volgen van de aangeboden werkwijze, of door gebruik te maken van losse onderdelen van de handreiking, is het voor gemeenten eenvoudiger om duurzame energieambities ook daadwerkelijk te realiseren.

Het rapport bestaat uit de volgende onderdelen:
* Overzicht gebiedsontwikkelingsproces; biedt inzicht in de omvang van het totaal te doorlopen gebiedsontwikkelingsproces
* verankeringsmogelijkheden energie in het gebiedsontwikkelingsproces; per processtap wordt aangegeven hoe energie op dat moment verankerd kan worden

* overzicht milieuprestatie-instrumenten; laat zien wat de belangrijkste verschillen zijn tussen de instrumenten en op welk moment elk instrument kan (of wettelijk moet) worden ingezet
* uitwerking van technieken en energieconcepten; maakt duidelijk wat het concept inhoudt, wat de kosten zijn en waar sociaal, juridisch en qua proces rekening mee moet worden houden
* routekaarten; geven per energieconcept aan welke stappen te zetten om een bepaald concept gerealiseerd te krijgen.

Downloads

Rapport Centraal stellen van duurzame energieambities in het gebiedsontwikkelingsproces
Wijzigingsdatum |

13-10-2010