Gemeente Zoetermeer

Cameratoezicht op de Mandelabrug blijft

Stadhuis Zoetermeer
Het cameratoezicht op de Mandelabrug wordt voortgezet. Deze beslissing van de burgemeester is gebaseerd op de tweejaarlijkse evaluatie van de effectiviteit van het cameratoezicht op deze locatie. Uit de evaluatie van 2010 blijkt dat het veiligheidsgevoel, de zogenaamde subjectieve veiligheid van de bezoekers van de Mandelabrug, is toegenomen. Steeds meer bezoekers zijn van mening dat camera's helpen om de veiligheid te verbeteren. Omdat de camerabeelden direct worden uitgekeken door de politie, is het aantal aanhoudingen sinds de start van het cameratoezicht in 2004 toegenomen. In 2004 waren er 9 aanhoudingen, in 2009 29.

Grootste stijging Het aantal incidenten door de jaren heen heeft een grillig verloop. Van de onderzochte jaren is het aantal incidenten in 2009 het grootst (86). De grootste stijging is het gebruik van alcohol en/of drugs op de Mandelabrug. Dit wil niet zeggen dat dit gebruik gepaard gaat met overlast.

Veiligheidsgevoel
Het cameratoezicht wordt voortgezet. De belangrijkste redenen voor deze beslissing zijn dat het veiligheidsgevoel op deze locatie is verbeterd en dat het aantal aanhoudingen toegenomen is. Bovendien is de kans erg groot dat na het stopzetten van het cameratoezicht de vernielingen en de overlast zullen toenemen.

Zie ook

* www.zoetermeerveilig.nl