Gemeente IJsselstein


Praat mee op het Sprekersplein

Het college van burgemeester en wethouders nodigt alle inwoners uit om mee te praten over de plannen. Hoe kunnen we het bedrag vanEUR 5 miljoen vinden? Heeft u bruikbare ideeën? Vertel ze ons.


· Openbare ruimte op dinsdag 12 oktober


· Cultuur op woensdag 13 oktober


· Welzijn op maandag 25 oktober


· Sport op donderdag 28 oktober

19.30 uur Cals College,Hogedijk 1,3401 RD IJsselstein U kunt uw mening ook mailen aan keuzesmaken@ijsselstein.nl.

We luisteren graag naar goede adviezen. Kom naar de sprekerspleinen die we in de maand oktober organiseren in de aula van het Cals College. Het sprekersplein begint om 19.30 uur. De deelnemers bepalen samen de agenda van onderwerpen.Het college stelt voor om niet te bezuinigen op onderwijs, economische zaken en veiligheid. Op veiligheid wil het college zelfs meer investeren; als het aan burgemeester en wethouders ligt komen er meer camera's in IJsselstein.

Niet bezuinigen
Het college stelt voor om niet te bezuinigen op onderwijs, economische zaken en veiligheid. Op veiligheid wil het college zelfs meer investeren; als het aan burgemeester en wethouders ligt komen er meer camera's in IJsselstein.

Het college stelt voor
Burgemeester en wethouders maken na de sprekerspleinen een bezuinigingsplan. Zij bieden dat aan de gemeenteraad aan. In november leest u het op www.ijsselstein.nl.

De raad besluit
Vanaf eind november spreekt de gemeenteraad over de keuzes die we in IJsselstein moeten maken. Dan is er ook gelegenheid voor de formele inspraakprocedure. U leest erover op deze pagina's en de website. De raad neemt een definitief besluit in de openbare vergadering op 16 december, in het stadhuis om 20.00 uur. Dan staan de bezuinigingsbedragen en beleidsterreinen vast.

Effect vanaf 2012
Het besluit van de raad moet daarna worden uitgewerkt. Dan maken we concrete plannen over de maatregelen. De uitvoering van de maatregelen bereiden we voor in 2011. Dat doet de gemeente met betrokken partijen, zoals instellingsdirecties, verenigingsbesturen en bewonersgroepen. In 2012 en daaropvolgende jaren is het effect van de bezuinigingen pas goed merkbaar. Uiteindelijk moet de gemeente IJsselstein in 2014 EUR5 miljoen bespaard hebben.