Gemeente Alkmaar


Alkmaar neemt maatregelen om ongewenste situaties op Achterdam te voorkomen

Alkmaar, 13 oktober 2010

Het Alkmaarse college van burgemeester en wethouders wil het ontstaan van ongewenste situaties op de Achterdam voorkomen. Daarom stelt zij de gemeenteraad voor een voorbereidingsbesluit te nemen, om vervolgens een nieuw bestemmingsplan voor de Achterdam op te kunnen stellen.

De Achterdam valt geografisch gezien binnen het ontwerpbestemmingsplan `Binnenstad Zuid en Oost'. Dit ontwerpbestemmingsplan ligt op dit moment ter visie. Maar omdat het college het aantal ramen op de Achterdam wil reduceren, is deze straat hier buiten gelaten.

Prostitutiebeleid
In 2000 heeft de gemeenteraad het prostitutiebeleid vastgesteld. Hierin staat dat het terugbrengen van het aantal ramen het uitgangspunt is. Het in 2001 opgestelde `Paraplubestemmingsplan Prostitutiebeleid' regelde dat er alleen op de Achterdam raamprostitutie mogelijk is, behalve de hoekpanden. Er waren echter geen voorschriften opgenomen over de omvang of het aantal ramen. Het nieuwe bestemmingsplan voor de Achterdam zal deze mogelijkheden wel geven.

Voorbereidingsbesluit
Om te voorkomen dat er in de periode voordat het nieuwe bestemmingsplan klaar is ongewenste situaties ontstaan, is een voorbereidingsbesluit nodig. Met een voorbereidingsbesluit hoeft de gemeente namelijk een jaar lang geen vergunningen te verlenen die niet in het nieuwe bestemmingsplan passen.