Gemeente Deurne


EUR 500.000 VROM-subsidie voor ondernemer Helenaveen

VROM subsidie

Een ondernemer uit Helenaveen krijgt een VROM-subsidie van EUR 500.000 om zijn huidige glastuinbouwbedrijf te saneren. Deze subsidie komt voort uit het VROM-project `Mooi Nederland'. Binnen dit project is EUR 10 miljoen gereserveerd voor het saneren van ongeveer tien bedrijven in Nederland, die aangemerkt worden als `verspreid glas'.

De Provincie Noord-Brabant krijgt de subsidie van het ministerie en geeft deze direct door aan de gemeente Deurne die een overeenkomst heeft gesloten met de ondernemer, de heer Penninx.

Het saneren van het glastuinbouwbedrijf aan de Aardbeiweg in Helenaveen heeft een aantal voordelen. Allereerst verdwijnt `verspreid glas'. Het ministerie van VROM zet zich al lange tijd in om de glastuinbouw in Nederland meer te concentreren in grotere glastuinbouwgebieden. Achter het te saneren bedrijf ligt een nieuwe wijk van Helenaveen. Doordat het glas verdwijnt krijgt deze wijk meer ruimte en wordt een fijnere woon- en leefomgeving gecreëerd.
Door de sanering van het glas komen de twee cultuurhistorisch waardevolle begraafplaatsen aan de Aardbeiweg in een opener gebied te liggen, ze komen daardoor beter tot hun recht.

De ondertekening
Op woensdag 13 oktober om 15.00 uur wordt de overeenkomst door alle partijen ondertekend in het gemeentehuis in Deurne. Bij deze ondertekening zijn de volgende personen aanwezig:
- ondernemer de heer M. Penninx;

- de heer H. Bosschloo, clustermanager landschap bij het programma `Mooi Nederland' van het ministerie van VROM;

- een vertegenwoordiger namens de provincie Noord-Brabant;
- Namens de gemeente Deurne zijn burgemeester Daandels en wethouder Kerkers aanwezig.

De heer W. van de Boomen van ZTLO, portefeuillehouder glastuinbouw Zuid-Oost Brabant is ook aanwezig omdat ZLTO deze ontwikkeling van harte ondersteunt.

De sanering
De heer Penninx is eigenaar van een glastuinbouwbedrijf op de Aardbeiweg 1 in Helenaveen. Daarnaast heeft hij een onherroepelijke bouwvergunning voor nog 1 hectare glas aan diezelfde weg. Met het tekenen van deze overeenkomst staat vast dat de ondernemer het huidige glas saneert, de gemeente trekt de onherroepelijke bouwvergunning in en wijzigt de bestemming van het perceel. Daarnaast kent het ministerie van VROM een bijdrage toe van EUR 500.000. Hiermee kan de heer Penninx zijn huidige bedrijf saneren en de activiteiten verplaatsen naar een andere locatie in Helenaveen.

Ontwikkelingen glas in Helenaveen
Ook het glastuinbouwgebied aan de Rector Nuijtstraat/Soemeersingel wordt de komende jaren opnieuw ontwikkeld. Een aantal glastuinbouwbedrijven in dat gebied wordt gesaneerd en een enkel bedrijf gaat verplaatsen. Tijdens de ondertekening laat de gemeente Deurne in een visuele presentatie zien hoe dit gebied er in de toekomst uit komt te zien.

Gemeente Deurne | Postbus 3, 5750 AA, Deurne | Markt 1, 5751 BE, Deurne | Tel. 0493 387 711 | info@deurne.n l | Proclaimer / Disclaimers