Gemeente Zoetermeer

Verhuizing tuinvereniging Seghwaert naar Buytenpark stap dichterbij
De verhuizing van de tuinvereniging Seghwaert van de Van der Hagenstraat naar het Buytenpark is een stap dichterbij gekomen. Het college van burgemeester en wethouders heeft gisteren besloten een aantal voorstellen hiertoe aan de gemeenteraad voor te leggen. De gemeente is al enkele jaren bezig met het opstellen van plannen voor nieuwe ontwikkelingen in het gebied rondom het Prinses Máximaplein (ook wel het Kwadrant genoemd). Het Kwadrant bestaat uit vier delen, waarvan de locatie van de tuinvereniging er een is. (Dit deel van het Kwadrant wordt globaal begrensd door de Zegwaartseweg, de Van der Hagenstraat, de Oostweg en de Franklinstraat).

Uitvoering van de plannen voor het Kwadrant verbetert de kwaliteit van dit gebied, waardoor het aantrekkelijker wordt voor investeerders en bewoners. De gemeenteraad heeft in 2009 de plek waar nu nog de volkstuinen liggen gereserveerd voor een combinatie van wonen en leisure.

Verhuizing
Het bestuur van de tuinvereniging en de gemeente zijn het eens over de verhuizing naar het Buytenpark, naast de voormalige uitbreidingslocatie van de puinstort. Het college gaat de gemeenteraad vragen de huurovereenkomst voor de huidige locatie te beëindigen en om de vereniging een locatie in het Buytenpark aan te bieden. Het bestemmingsplan voor het Buytenpark moet hiervoor worden aangepast.

De provincie Zuid-Holland is met de verhuizing akkoord gegaan onder voorwaarde dat het complex niet groter wordt dan vier hectare en dat er niet meer dan 25 vierkante meter per tuin mag worden bebouwd. De tuinders mogen van de provincie niet overnachten op de nieuwe locatie.

Ontwerp
De gemeente heeft samen met de tuinvereniging aan een voorlopig ontwerp voor de tuinen gewerkt. Het gebied wordt via de Achterweg ontsloten. Bij de entree komt een verenigingsgebouw met circa 92 parkeerplaatsen. Op het terrein komen zo'n 110 tuinen; per tuin is ongeveer 250 vierkante meter beschikbaar. Over het complex, dat wordt begrensd door een grove haag en een sloot, loopt een hoofdpad met ernaast bomen en een sloot.