Politie Brabant-Noord

Project 'Stop voor rood' afgerond, controles gaan door

Cuijk, Boxmeer, 13-10-2010

Tussen maandag 13 september en dinsdag 12 oktober hebben politie, HALT en Veolia extra aandacht gehad voor de verkeersveiligheid op en rondom de spoorwegovergangen Beerseweg in Cuijk en Spoorstraat in Boxmeer. Deze locaties zijn gekozen, omdat hier veel schoolgaande jeugd overheen gaat. De spoorwegovergangen bij de Beerseweg in Cuijk en de Spoorstraat in Boxmeer bestaan uit meerdere sporen en liggen nabij het NS-station. Hierdoor is het risico op ongevallen hoger.

De politie en de BOA's van Veolia traden tijdens de extra controledagen repressief op. Jeugdigen, die het rode knipperlicht bij de spoorwegovergang negeerden kregen in plaats van een geldboete, een Halt-verwijzing.Dit is een leerstraf, die bestaat uit een voorlichtingsavond, voorafgegaan door twee huiswerkopdrachten.

Resultaten

Tijdens enkele geplande controles van de politie, ondersteund door BOA's van Veolia, zijn in totaal, tussen 13 september en 12 oktober, 54 bekeuringen uitgedeeld. 22 minderjarigen zijn doorverwezen naar HALT. Tijdens de reguliere surveillance blijft extra aandacht bestaan voor deze spoorwegovergangen