Belgische Federale OverheidBezoek het Europees Verkeersveiligheidsdorp

Datum: 13 oktober 2010

Op 13 en 14 oktober 2010 houden het Belgische Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie in Brussel twee conferentiedagen over verkeersveiligheid. Tegelijkertijd kunt u terecht op de Esplanade van het Europees Parlement voor een 'Europees verkeersveiligheidsdorp' met interactieve stands.

Met dit verkeersveiligheidsdorp willen de FOD Mobiliteit en Vervoer, de federale en lokale politie en het BIVV weggebruikers bewust maken van vier gevaarlijke overtredingen, de zogenaamde 'vier killers' in het Europese (en Belgische) verkeer: overdreven en onaangepaste snelheid, het niet dragen van de veiligheidsgordel, rijden onder invloed en het negeren van rode lichten. Die boodschap brengen ze samen met een elftal politiekorpsen uit andere EU-lidstaten, de Vrijwilligers voor Veilig Verkeer van het BIVV,tal van verkeersveiligheidsorganisaties en de drie gewesten.

Vorig jaar telde de Europese Unie 34 500 verkeersdoden, of iets minder dan 100 per dag. Het verbeteren van de verkeersveiligheid blijft bijgevolg een belangrijk aandachtspunt binnen de EU, ook al werd er het voorbije decennium een grote daling van het dodental gerealiseerd.

Het Europese verkeersveiligheidsdorp staat op woensdag 13 en donderdag 14 oktober op de Esplanade van het Europees Parlement in Brussel (ingang via het Luxemburgplein). Het is vrij toegankelijk tussen 10.00 en 18.00 u op 13 oktober en tussen 9.00 en 19.00 u op 14 oktober.

Meer informatie vindt u op de website van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.