Senternovem

12-10-2010 |

Aanjagen van energiebesparing en duurzaamheid

Integrale aanpak vergt samenwerking in de bouwketen

Samenwerking van de bouwketen en ontzorgen van eigenaar bewoners is noodzakelijk om energiebesparing in de bestaande bouw op gang te krijgen. Op vele plaatsen in het land nemen allerlei partijen initiatieven op het gebied van het energiezuiniger maken van onderdelen van de gebouwde voorraad: provincies en gemeenten, aannemers, installateurs, bedrijven, woninggebruikers en -eigenaren en branchepartijen zetten de eerste stappen.

Meer Met Minder, het overkoepelende convenant dat de energiebesparingsmarkt in de bestaande bouw aanjaagt, speelt daarin een centrale rol. Agentschap NL(AgNL) ondersteunt de stichting Meer met Minder. Dit doet ze door de bouwketen bij te staan met kennis en instrumenten, zodat deze de rol van `duurzaam ambassadeur' kan spelen en de eigenaar-bewoner kan stimuleren en adviseren op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid.

Samenwerking opzoeken

Bedrijven die de intentie hebben om als duurzaam ambassadeur op te treden, ontkomen er niet aan samenwerking te zoeken binnen de bouwkolom. Samenwerking is noodzakelijk om enerzijds eigenaar- bewoners te bereiken met een eenduidige boodschap over
energiebesparingsmogelijkheden en ontzorging bij uitvoering van maatregelen en anderzijds om kwaliteit te kunnen bieden.

In de praktijk ontstaan inmiddels diverse lokale samenwerkingsverbanden. Een daarvan is E.nu waarbij installateurs met lokale partijen als epa adviseurs, aannemers, glaszetters en isolatiebedrijven samenwerken. Daarbij maakt dit samenwerkingsverband gebruik van de faciliteiten die Meer Met Minder biedt zoals de MmM-cursus, energieloketten, diverse instrumenten en de website.

AgentschapNL en Syntens stimuleren duurzaam installeren Ondanks deze initiatieven blijkt dat veel aannemers en installateurs het lastig vinden om gebouweigenaren te overtuigen van het nut en de voordelen van energiezuinige producten. Daarom organiseerde Agentschap NL samen met de Provincie Limburg twee themabijeenkomsten voor installateurs en energieadviseurs onder het motto: `wees partner in duurzaamheid en grijp kansen die liggen op het gebied van integrale energiebesparing in de gebouwde omgeving door samenwerking'. Ook UNETO-VNI, Meer Met Minder, InstalNova, Syntens, Kamer van Koophandel Limburg en de gemeente Venlo hebben hun medewerking verleend aan deze bijeenkomsten.

Instrumentenkoffer
Naast boeiende presentaties van Gedeputeerde Bert Kersten, Chris Bruijnes (Meer met Minder) en E.nu installateur Jan van Hout, werd de `Instrumentenkoffer voor duurzaam installeren' gepresenteerd. In die koffer zitten praktische, direct toepasbare instrumenten waarmee installateurs eenvoudig kunnen bepalen welke duurzame maatregelen mogelijk zijn, wat ze kosten, hoeveel de maandelijkse woonlasten dalen en hoeveel subsidie te krijgen is. AgNL en Syntens bieden een training aan om de instrumenten op de juiste manier in te zetten. Daarnaast zullen adviseurs van Syntens een vervolgtraject bieden aan installateurs die de intentie hebben duurzaam te willen installeren en daarbij vergaand samen willen werken met partners in de bouwkolom.

Contact

Voor meer informatie over Meer met Minder, lokale samenwerkingsverbanden, de instrumenten koffer, de training en het vervolgtraject: Felix Lacroix, adviseur energiebesparing Gebouwde Omgeving (088) 602 78 53.