Senternovem

13-10-2010 |

Succes met energieneutrale scholen en kantoren door UKP NESK

Energieneutraal bouwen in de utiliteitsbouw heeft de toekomst. Dat bewijzen vijftien innovatieve projecten die ondersteuning krijgen vanuit de tender Unieke Kansen Programma Naar Energieneutrale Scholen en Kantoren (UKP NESK). De zeven scholen en acht kantoren die gesteund worden vanuit UKP NESK voldoen nu al aan de energie-eisen van 2020. Op 23 september kregen ze hiervoor eencertificaat van het ministerie van VROM-WWI.

Het ministerie heeft via de tender in totaal 6,5 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor de praktijkprojecten. Hiermee wil VROM de sector stimuleren de omslag te maken naar energieneutraal bouwen in 2020. Een belangrijk doel van UKP NESK is te leren van elkaars ervaringen - technisch, procesmatig en financieel. Op 23 september hebben de betrokken organisaties elkaar en elkaars projecten leren kennen, wat van belang is voor de onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling tussen de vele disciplines.

Succesfactoren energieneutraal bouwen
De NESK-projecten zetten in op innovatie, energiebesparing en duurzame energie. Het gaat daarbij niet alleen om technische innovaties en combinaties, maar vooral om nieuwe samenwerkingsvormen en financieringsconstructies zoals prestatiecontracten. Enthousiasme en doorzettingsvermogen zijn essentieel om dergelijke ambitieuze projecten daadwerkelijk te realiseren. Van belang is ook om ambities vroegtijdig vast te leggen, deze meetbaar te maken en ervoor te zorgen dat ze tijdens het ontwerptraject gegarandeerd blijven. Een andere belangrijke succesfactor betreft het maken van goede afspraken over het verdelen van risico's.

Innovatieve NESK-projecten
De eerste drie projecten, die dit jaar al worden opgeleverd, zijn TNT Green Office in Hoofddorp, Rijksmonument De Tempel in Den Haag en OBS (openbare basisschool) De Wilgenstam in Rotterdam. De projecten zijn goede voorbeelden van de innovatieve samenwerkingsvormen en financieringsconstructies waar UKP NESK op inzet. Zo is TNT Green Office, het `duurzaamste kantoor van Nederland', ontwikkeld door een uniek consortium bestaande uit OVG en Triodos in opdracht van TNT. Verder hebben de partijen onder meer de GreenCalc-score (meer dan
1.000) contractueel vastgelegd. Uniek aan de projecten is ook de risicoverdeling tussen belegger of projectontwikkelaar en huurder. De gemeente Den Haag tekende bijvoorbeeld voor een huurperiode van minimaal tien jaar en was akkoord met een hogere huurprijs van De Tempel.

In 2011 volgen vier nieuwbouwprojecten: drie kantoren (Venlo, Gorinchem en Zeist) en een school (Goes). De andere acht projecten worden in 2012 gerealiseerd. De begeleiding van de vijftien projecten is in handen van EOS en Energie & Gebouwde Omgeving (Agentschap NL). Via uitgebreide monitoring en evaluatie komen de leerervaringen ook voor anderen beschikbaar, zodat opschaling mogelijk is.