Rijksoverheid


Vertrouwen bewoners aandachtswijken groeit

Nieuwsbericht | 13-10-2010

De aanpak van de problemen in de aandachtswijken werpt zijn vruchten af. Het aantal werkzoekenden en voortijdig schoolverlaters daalt, meer niet-westerse allochtonen gaan naar havo of vwo en uit inspecties blijkt vernieling en vervuiling af te nemen. Een groter aandeel bewoners zegt in onderzoek de toekomst met meer vertrouwen tegemoet te zien.

Dat schrijft minister Van Middelkoop (Wonen, Wijken en Integratie) in de Voortgangsrapportage Wijken die hij vandaag naar de Tweede Kamer stuurde.

Uitgangspunt van de wijkaanpak is de achterstanden op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs, werk en veiligheid in de aandachtswijken in 10 jaar tijd terug te dringen op het niveau van het stedelijk gemiddelde. De kennis die met de aanpak van de complexe problemen wordt opgedaan, moet daarbij ten goede komen aan alle wijken waar problemen zijn. Naast de 40 aandachtswijken, krijgen nu nog eens 37 zogeheten 40+ wijken extra ondersteuning.

Minister Van Middelkoop: "De aanpak lijkt op een punt te zijn beland waarop enerzijds het vertrouwen groeit en resultaten zichtbaar worden, maar anderzijds de voortgang nog fragiel is en de achterstanden groot. Eer is meer tijd nodig om de andere manier van werken te verinnerlijken," zo schrijft minister Van Middelkoop. Hoe de wijkaanpak de komende periode vorm krijgt, is aan het nieuwe kabinet.

Documenten en publicaties

Voortgangsrapportage Wijkenaanpak 2010 - Begeleidende brief

Rapport | 13-10-2010 | VROM

Voortgangsrapportage Wijkenaanpak 2010 - Voortgangsrapportage

Rapport | 13-10-2010 | VROM

Afzender


* Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Voor vragen aan de Rijksoverheid bel Postbus51: 0800-8051