Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

hartpatiënten

Samenwerking LUMC en Topaz voor hartpatiënten

Publicatiedatum: 13 oktober 2010 | PERSBERICHT
Aandachtsgebieden: Patiënt en zorg

Deze maand startten het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en woonzorgcentrum Topaz Groenhoven een samenwerking voor de herstelzorg van hartpatiënten die in het LUMC geopereerd zijn. Specifiek gaat het hier om patiënten die TransAortale Valve Implant (TAVI) hebben ondergaan.

Doel van deze samenwerking is het bieden van kwalitatief optimale (na)zorg aan patiënten in ketenverband door de juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plaats te leveren. Daarnaast wordt met deze samenwerking voorkomen dat patiënten te lang moeten wachten op passende zorg of tussen wal en schip vallen. Bovendien verwachten zowel het LUMC als Topaz door deze samenwerking een optimale efficiency en minimale kosten van de zorg in de totale zorgketen in de regio te realiseren.

Herstelperiode verkort
Na hun operatie in het LUMC worden patiënten overgebracht naar woonzorgcentrum Topaz Groenhoven, waar de patiënt in een prettige woonomgeving en in alle rust kan herstellen. Hier ontvangen zij zorg en de faciliteiten die passen bij hun herstel, zoals fysiotherapie voor de verbetering van hun mobilisatie en de nodige lichamelijke verzorging. Voorheen ging deze groep patiënten enkele dagen na hun operatie in het LUMC naar een regionaal ziekenhuis of naar huis, waar ze thuiszorg kregen. Het LUMC en Topaz zijn ervan overtuigd dat door deze samenwerking de herstelperiode van deze groep patiënten verkort wordt; zeven tot tien dagen, in plaats van enkele weken. In het LUMC worden op deze manier bedden vrij gemaakt voor nieuwe patiënten. Tevens wordt op deze manier de familie ontzien.

Vervanging aortaklep
TAVI-patiënten ondergaan een aortaklep vervanging via een slagader in de lies. Deze operatie biedt uitkomst voor patiënten die meerdere gezondheidsproblemen hebben en in slechte(re) conditie verkeren. De standaardmethode, een openhartoperatie, is te riskant voor deze groep. De levensverwachting van de patiënt wordt met deze operatie verlengd.