Gemeente Goedereede


Beantwoording vragen programmabegroting 2011

Programmabegroting 2011

De programmabegroting 2011 is in concept opgesteld en uitgereikt aan de raadsleden. De concept progammebegroting ligt voor een ieder ter inzage en is algemeen verkrijgbaar. De raadsleden konden concrete, schriftelijke vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders tot uiterlijk maandag 4 oktober 2010. Inmiddels heeft het college de vragen beantwoord. De beantwoording wordt verspreid via de pers en abonnees. Ook kunt u de beantwoording en de programmabegroting raadplegen op deze pagina door op onderstaande documenten te klikken.

De programmabegroting wordt niet behandeld in de raadscommissie publiekzaken.

De behandeling van de programmabegroting vindt plaats in de raadsvergadering van donderdag 28 oktober 2010.

De beide stukken staan hieronder in PDF-format. Deze kunt u downloaden of printen.


* Programmabegroting 2011.pdfLees voor

* Beantwoording vragen Programmabegroting 2011.pdfLees voor
Zie het origineel