Academisch ziekenhuis Maastricht

Urologie onderzoeksprijs voor Sajjad Rahnama'i Publicatiedatum: 13-10-2010 Bron: SR Auteur: JvC Datum: 13-10-2010

De Professor Moonen prijs (de prijs voor beste wetenschappelijke onderzoek in de urologie, door een uroloog in opleiding, in Nederland) , is dit jaar voor drs. M.S. (Sajjad) Rahnama'i van de afdeling Urologie van het academisch ziekenhuis Maastricht (azM). Hij krijgt zijn prijs onder andere naar aanleiding van een wetenschappelijk artikel over prostaglandine receptoren in de blaas, die hij in 2010 heeft gepubliceerd in het Amerikaanse blad Journal of Urology.

Sajjad Rahnama'i van de afdeling Urologie.

Rahnama'i verricht sinds 2007, onder begeleiding van zijn promotor prof.dr. Philip van Kerrebroeck en co-promotor dr. Gommert van Koeveringe, onderzoek naar de pathofysiologie van functionele blaasaandoeningen. Hij ontving de prijs tijdens de najaarsvergadering van de Nederlandse vereniging voor de urologie uit handen van de voorzitter, professor Chris Bangma van Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam.

Iran Sajjad Rahnama'i is een uit Iran afkomstige arts. Hij rondde zijn studie geneeskunde in 2005 af in Maastricht en na een paar jaar als art in Heerlen en Sittard te hebben gewerkt, is hij sinds 2007 verbonden aan de Maastrichtse urologie afdeling. Het onderzoek van Rahnama'i viel al eerder in de prijzen. Hij kreeg in 2008 voor zijn onderzoek de Mozaiek-prijs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Prof.dr. W. Moonen Professor Wim Moonen (1919-1996) werd tijdens de tweede wereldoorlog opgeleid tot algemeen chirurg. Omdat de opleiding tot uroloog in Nederland eigenlijk nog niet bestond, ging hij in Frankrijk zich verder specialiseren in de urologie. Hij promoveerde in 1948 op urogenitale tuberculose, een aandoening die destijds zeer actueel was. In 1952 studeerde hij af als uroloog en 1965 werd hij benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de katholieke universiteit van Nijmegen. Hij was daarmee de eerste professor urologie in Nederland. Professor Moonen kan worden gezien als de aartsvader van de leerstoel urologie in Nederland. Hij was een erudiet mens die wetenschappelijk onderzoek graag combineerde met filosofische overpeinzingen, steeds in historisch perspectief. Hij was Ridder in de orde van H. Graf van Jeruzalem en Officier in de Orde der Oranje Nassau.

Prof. Moonen prijs Deze aanmoedigingsprijs voor het beste urologisch onderzoek door een arts in opleiding tot uroloog, zoals vastgelegd in een wetenschappelijk artikel, is vernoemd naar Prof. Wim Moonen. Deze prijs wordt jaarlijks tijdens de najaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor de Urologie uitgereikt. De jury bestaat uit 4 personen onder voorzitterschap van een lid van de Wetenschappelijke Commissie. Deze benoemt een academische uroloog-opleider en een niet-academische uroloog-opleider , die samen met de ex-voorzitter van de Jonge Urologen Commissie in de jury zitting hebben. De winnaar krijgt naast het beeldje van een stier, ooit ontworpen door prof Moonen, een geldprijs.