D66

woensdag 13 oktober 2010

Stop staatssteun aan steenkolenmijnen

Het voorstel van D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven om staatssteun door de EU aan steenkolenmijnen versneld af te bouwen kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. Dat blijkt vandaag na een debat met minister Huizinga (Milieu, ChristenUnie) en stemmingen daarover in de Tweede Kamer.

Vervuilende energievormen

De Europese Unie heeft een voorstel gedaan waardoor Duitsland en Spanje hun verlieslijdende steenkolenmijnen kunnen subsidiëren. Die subsidie kan oplopen tot 70.000 euro per werknemer. Van Veldhoven: "We moeten ouderwetse en vervuilende energievormen niet subsidiëren. Dat is ook oneerlijke concurrentie tegenover nieuwe, schone technologieën. Europa moet juist voorop lopen bij de overschakeling naar duurzame energiebronnen." In Nederland zijn kolenmijnen na een periode van subsidiëring ook gesloten in de jaren '70.

Meerderheid

De minister heeft minder haast met het afbouwen van de staatssteun. Nu vindt zij dus een meerderheid tegenover zich. VVD, CDA en PVV stemden echter tegen tweede voorstel van Van Veldhoven voor een harde deadline: geen staatssteun meer na 2014, waardoor dit geen meerderheid haalde. Van Veldhoven: "Jammer dat de VVD niet sneller subsidies aan verouderde industrieën wil stoppen. Dat is slecht voor de kracht van onze economie."

Maximale invloed

Vaak mengen nationale parlementen zich te laat in de Europese besluitvorming. Hierdoor kan de visie van nationale parlementariërs niet meer meegewogen worden. Van Veldhoven is verheugd dat de Tweede Kamer nu wel op tijd haar stem laat horen, zodat het Parlement nog invloed kan uitoefenen op de onderhandelingen: "Dit voorstel is een goed begin voor de Tweede Kamer en het nieuwe kabinet in Europa. Ik hoop dat de Tweede Kamer op deze voet verder gaat en maximale invloed blijft uitoefenen in Brussel."