Ingezonden persbericht


Aankondiging eLaw@Leiden-debat: de rechtspraak on-line?

eLaw@Leiden, Centrum voor Recht in de Informatiemaatschappij, nodigt u uit voor een debat over de vraag: moeten alle rechterlijke uitspraken on-line worden gepubliceerd? Ja, zeggen sommigen: de publieke controle van de rechterlijke macht vereist dat.

Nee, zeggen anderen: de kosten zijn te hoog en de meerwaarde gering of zelfs afwezig. Op deze middag komen de verschillende standpunten aan de orde in twee presentaties en een debat onder leiding van prof. mr. Hans Franken.

Presentaties en debat vinden plaats met medewerking van onder meer prof. mr. Carel Stolker, decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid Leiden, prof. mr. Hans Franken, hoogleraar informatierecht en lid van de Eerste Kamer, mr. Ronald Philippart, voorzitter Rechtbank Maastricht en voorzitter redactieraad rechtspraak.nl, prof. dr. Wim Voermans, hoogleraar Staats- en bestuursrecht, dr. Laurens Mommers, hoofddocent bij eLaw@Leiden, dr. Gerrit-Jan Zwenne, eveneens hoofddocent bij eLaw@Leiden.


- Datum en tijd: woensdag 13 oktober van 13.30 - 17.30;
- Locatie: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, Leiden, zaal B.013;
- Opgeven voor kosteloze deelname: vóór 6 oktober via elaw@law.leidenuniv.nl, o.v.v. naam en functie;
- Nadere informatie: via l.mommers@law.leidenuniv.nl / 071 527 78 49.