Gemeente HeerdePersbericht

Datum: 7 oktober 2010


Start herstel Van Meursweide Heerde

Op de Van Meursweide in Heerde wordt vanaf woensdag 13 oktober een begin gemaakt met het vervangen van 260 oude eiken en een beuk. Om te beginnen worden er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het plaatsen van hekken en paaltjes en het verwijderen van de voetbaldoelen. Daarna worden eerst de kleine bomen gerooid.


In de weken die volgen worden ook de grote bomen verwijderd, de bodem wordt verbeterd en er worden plantgaten gegraven. Als het project volgens plan verloopt, staan er voor de Kerst weer flinke nieuwe eikenbomen in de lanen rond de Van Meursweide. Rond 17 januari 2011 wordt het herstel van de Van Meursweide naar verwachting afgerond.

De bedoeling is om het park in oude luister te herstellen. Het renovatieplan voor het park is gemaakt in nauw overleg met de Stichting Vrienden van het Van Meurspark en de Van Meursweide.
Noodzaak

Al jaren wordt gesproken over de kwaliteit van het Van Meurspark. Een park met niet alleen historische waarde, maar een park dat met haar weide haar waarde bewijst in het gebruik door de Heerder bevolking. Om park en weide te verbeteren wordt al een aantal jaren gewerkt aan plannen om het Van Meurspark en de Van Meursweide te onderhouden en te herstellen.


Van Meurslaan afgesloten

Van 11 oktober 2010 tot en met 17 januari 2011 is de Van Meurslaan geheel afgesloten voor autoverkeer. Het Dorpshuis en de bibliotheek zijn via de Griftstraat bereikbaar. Voor fietsers en wandelaars zijn het Dorpshuis en de bibliotheek vanaf 22 oktober wel weer bereikbaar via de Van Meurslaan.

In verband met het Jazzfestival is de Van Meurslaan vanaf 1 tot en met 7 november 2010 met de auto bereikbaar vanaf de Kanaalstraat.


Parkeren

De parkeerplaats aan de Markstraat blijft gedeeltelijk beschikbaar. Het voormalige schoolplein van het Deltion College kan tijdens avondactiviteiten en tijdens het Jazzfestival gebruikt worden als parkeerplaats. Deze tijdelijke parkeerplaats is bereikbaar via de Kanaalstraat.Einde persberichtGemeente Heerde