Gemeente Utrecht


| |
|Datum 12 oktober 2010                         |
|                                   |
|Op dit persbericht rust een embargo tot woensdag 13 oktober 2010 om  |
|16.15 uur.                              |
|In verband met het verrassingselement van deze gebeurtenis gelieve het|
|embargo te respecteren.                        |
|                                   |
|Domtoren in Goud voor vrijwilliger mevrouw Streng           |
|De locoburgemeester van Utrecht, ir. J. Kreijkamp, reikt op woensdag |
|13 oktober 2010 om 16.15 uur een Domtoren in Goud uit aan mevrouw R. |
|Streng (84) voor haar vrijwilligerswerk bij dienstencentrum De Barkel.|
|                                   |
|Mevrouw Streng begon in 1988 als vrijwilliger bij dienstencentrum De |
|Barkel. Als gastvrouw ontving zij elke vrijdagochtend bezoekers en  |
|cursisten in het centrum. Ook hielp zij achter de bar en verrichtte  |
|allerlei andere hand- en spandiensten. Mevrouw Streng is daarnaast al |
|22 jaar lid van de Dienstencentrumraad, de klankbordgroep van de   |
|bezoekers en gebruikers van De Barkel. Tot op heden is zij lid van de |
|bingocommissie, die de maandelijkse bingomiddag voor ouderen in de  |
|wijk organiseert. Van 1989 tot 2002 was mevrouw Streng betrokken bij |
|het oprichten en het organiseren van activiteiten voor het      |
|vrijwilligersproject 'de Zuidbus'.                  |
|                                   |
|Locoburgemeester Kreijkamp reikt de Domtoren in Goud uit na de    |
|maandelijkse bingomiddag in Dienstencentrum De Barkel, Jan van    |
|Arkelstraat 59.                            |
|                                   |
|De Domtoren in Goud is een in 1998 door burgemeester en wethouders  |
|ingestelde blijk van waardering voor vrijwilligers die zich langdurig |
|voor de stad en het vrijwilligerswerk hebben ingezet.         |
|