'Vandaag én morgen durven kiezen voor wie het nodig heeft'

13/10/2010 08:30

Zorgnet Vlaanderen

Maandag keurde het Verzekeringscomité van het RIZIV het begrotingsvoorstel goed voor de gezondheidszorg in 2011. De ziekenhuizen onthielden zich bij de stemming. Ook al bevat het voorstel enkele positieve maatregelen en beperkte besparingen, de essentie ontbreekt: starten met een correct en realistisch budget zonder luchtbellen.

De ziekteverzekering vertoont de laatste jaren steeds overschotten, veroorzaakt door een systematische overschatting van de begrotingsdoelstelling. De groeinorm wordt immers toegepast op de begroting, en niet op de reële uitgaven. Zo worden systematisch luchtbellen gecreëerd. Een toepassing van de groeinorm in 2011 voegt volgens de bestaande regels liefst 1,1 miljard toe aan de RIZIV-begroting. Daarvan gaan weer enkele honderden miljoenen naar diverse fondsen. Anderzijds worden zorginstellingen niet vergoed voor de reële personeelskosten en blijft de overheid onderfinancieren voor gemiddeld 2.700 euro per VTE per jaar. Zorgnet Vlaanderen wil een overheid die correct betaalt en vindt het aanleggen van reserves met geleend geld zinloos en tegen elk economisch principe.

De huidige financiële, economische en politieke toestand dwingt ons tot verantwoord bestuur dat start bij een realistisch budget. Zorgnet Vlaanderen meent dat de groeinorm niet gereserveerd moet worden voor de ziekteverzekering, maar terug moet vloeien naar de globale middelen van de overheid. Het globale budget van de ziekteverzekering zou dan in 2011 niet groeien (tenzij met de reële indexstijging). Belangrijke nieuwe initiatieven kunnen in dergelijk scenario gefinancierd worden met besparingen en een herverdeling van de middelen.

Zuinig en verantwoordelijk beleid

Een afgeslankt budget vraagt een verantwoordelijke houding van elk van de betrokken actoren. Prioriteiten moeten duidelijk gesteld worden. Voor Zorgnet Vlaanderen liggen die bij:

1. De betaalbaarheid van de zorg en de armoedeproblematiek. Steeds meer patiënten kunnen hun factuur niet meer betalen.

2. De reële effecten van de vergrijzing en de impact op de verschillende sectoren.

3. De wachtlijsten in de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Zorgnet Vlaanderen wil alvast zijn verantwoordelijkheid opnemen en samen met overheid, zorgverstrekkers, ziekenfondsen en vakbonden streven naar meer efficiëntie, met besparingen tot gevolg. Enkele mogelijke pistes hierbij zijn het inperken van labo en beeldvorming, correct gebruik van de spoeddienst in samenwerking met de huisarts, afschaffing van de honorariumsupplementen op tweepersoonskamers, eenvoudigere administratieve procedures, minder en goedkoper voorschrijven van geneesmiddelen-

Pleiten voor een ondoordachte en onverantwoorde groei die beweert welvaart te creëren door schulden te vergroten, is asocialer dan een zuinig en verantwoordelijk beleid. We moeten niet alleen het heden, maar ook de toekomst veiligstellen. Echt duurzaam sociaal beleid is voor Zorgnet Vlaanderen durven kiezen voor wie het nodig heeft, vandaag en ook morgen.

Voor eventuele hyperlinks en bijlagen: Zie het origineel